persoonlijke vaardigheden

persoonlijke kracht

Boertien Vergouwen Overduin

PE-punten: nee

Effectiever opkomen voor jezelf. De theorie tijdens de training is gebaseerd op de drie niveaus waarop verandering wenselijk is: cognitief, emotioneel en gedrag. Onze trainers maken daarbij gebruik van inspirerende en verrassende werkvormen. Daarnaast is ervarend leren in deze training belangrijk. Leren door te doen. In de training worden diverse gedragsvarianten uitgebeeld. Je gaat samen met de groep na of dit assertief, agressief, indirect of sub-assertief gedrag is. Door het gedrag zelf te ervaren, herken je het beter en pas je effectief gedrag sneller toe.

  • Belemmerende gedachten omzetten in effectieve gedachten

  • Grenzen stellen op een professionele manier

  • Steviger overkomen

  • Opkomen voor jezelf met respect voor de ander.