vakinhoudelijk

risicomangement

PWC

PE punten: ja

Bij je klant spelen ongetwijfeld tal van initiatieven om risico's te beheersen, maar is er zicht op de samenhang? Je krijgt vragen als ‘Richten we ons wel op risico’s die ertoe doen? Doen we geen dubbel werk?’ Jij ziet kansen om initiatieven samen te brengen en naar een hoger niveau te tillen, maar hoe krijg je daarvoor de steun van het bestuur en de commitment binnen de gehele organisatie? En is er wel een helder antwoord op de vraag ‘Wat willen we eigenlijk bereiken met onze organisatie en hoeveel risico zijn we bereid daarbij te lopen?’


Deze training helpt jou om deze vragen beter te beantwoorden. Je kunt het belang van risicomanagement goed uitleggen en praktisch aan de slag op basis van een plan van aanpak.