vakinhoudelijk

sturen op inkomsten

Zijlstra PE Programma

PE punten: ja

Naast outputbekostiging krijgen non-profit organisaties de laatste jaren steeds vaker te maken met plafonds in de inkomsten, terwijl de vraag blijft groeien. Daarnaast staan de tarieven onder druk en zien sommige uitvoeringsorganisaties (bijvoorbeeld de GGZ) deze onder de kostprijs zakken. Hoe gaan organisaties hiermee om en hoe sturen zij op de inkomsten zodat ze blijven voldoen aan rendements- en solvabiliteitseisen?


Deze dag belichten we de mogelijkheden en knelpunten daarvan, zowel gezien vanuit inkoop- als verkoopperspectief. Na een introductie en een schets over actuele ontwikkelingen op het vlak van financiering komen verschillende spelers uit het veld aan het woord, zowel uit de zorg en het onderwijs, als van de lokale overheid.