persoonlijke vaardigheden

succesvolle intakegesprekken voeren

Scope & Skills

Het doel van deze cursus is: het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van interim managers om daarmee een opdracht goed in kaart te brengen. Op basis hiervan kan de interim professional zich succesvol presenteren.

De deelnemers zullen middels deze zeer praktijkgerichte training hun communicatieve vaardigheden verbeteren door rollenspellen met een “echte opdrachtgever”. Ten eerste worden de deelnemers bewust gemaakt van het kwalificatie proces. Hierbij leren zij dit in te schatten. Langdurig wordt stil gestaan bij het stellen van de juiste vragen. Ook wordt aandacht geschonken aan de verschillende fasen tijdens een gesprek met de opdrachtgever. Met het omgaan met tegenwerpingen zullen oefeningen worden gedaan. Een gespreksmodel zal geïntroduceerd worden als hulpmiddel voor de gesprekken. Elke deelnemer zal een gesprek met een opdrachtgever uitvoeren.


Voor wie?

Interim Professionals of Interim managers die op intakegesprek gaan bij een potentiële opdrachtgever en hun kansen op inzetbaarheid willen verhogen.


Onderwerpen

Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

  • Introductie van “de opdrachtgever”

  • Kwalificatie: workshop voor het inschatten van kansen

  • Communicatie-spel: de kracht van communicatie!

  • De fasen van een intake gesprek

  • Voorbereiding, eerste indruk en vertrouwen wekken

  • Rollenspel: omgaan met tegenwerpingen

  • Gespreksmodel voor gesprekken bij de opdrachtgever

  • Voorbereiding op gesprekken bij de opdrachtgever

  • Gesprekken met “de opdrachtgever”

  • Analyse van de gesprekken