persoonlijke vaardigheden

taking the lead & pushing back (grenzen aangeven)

Nonons

Doel: Medewerkers weten dat en hoe zij hun grenzen aan kunnen geven. Ze weten op een effectieve EN respectvolle manier aan te geven wat hun behoefte is en wat zij NIET kunnen doen. Ze weten hoe zij op een respectvolle manier de regie in een gesprek kunnen (terug)nemen.

Medewerkers die advies geven aan klanten, weten dat en hoe zij in een advies op een respectvolle en opbouwende manier kunnen aangeven dat zij niet achter een bepaalde keuze/oplossing staan.

Voor: Medewerkers die hun grenzen beter zouden willen aangeven en vaker ‘nee’ zouden willen zeggen. Medewerkers die de Trusted Advisor-rol willen aannemen.


Boundaries

Wat is je grens? Hoe dicht laat je iemand bij die grens komen? Wat is jouw aandeel daarin? Door een simpele maar confronterende loop-oefening ervaren deelnemers hoe effectief ze zijn in het aangeven van hun grenzen. We bespreken wat het effect is van verschillende non-verbale interventies.


Assertiveness

Wat is assertiviteit precies? Aan de hand van de Schaal van Assertiviteit (Subassertief – Assertief – Overassertief) onderzoeken de deelnemers hoe assertief ze zijn en hoe assertief ze zouden willen zijn. Middels een korte interactieve oefening op de vloer oefenen zij met het gedrag dat hoort bij hun voorkeurspositie.


Saying NO

Wat is het grijze gebied tussen’ ja, graag!’ en ‘hell no’? Hoe zeg je op een duidelijke manier ‘nee’ zonder respectloos te worden? We oefenen het ‘nee’- zeggen middels korte rollenspellen.


Taking the lead

Hoe interrumpeer je iemand op een respectvolle manier? Hoe pak je de regie over een gesprek (terug)? Hoe geef je je (afwijkende) mening in een adviesgesprek. We oefenen praktijksituaties.


Lastige eigen situaties oefenen met acteur

We werken in kleinere groepen met voor elke groep een eigen trainer en acteur, dit om het oefenen zo effectief mogelijk te maken. Medewerkers bereiden zelf een casus voor van een gesprek met iemand waarbij het lastig is grenzen aan te geven en/of nee te zeggen en oefenen deze met een trainingsacteur. Ze ontvangen directe persoonlijke feedback op hun vaardigheden.


Actieplan

Medewerkers maken een SMART actieplan om het geleerde in de praktijk te oefenen. NB: gezien de soms gevoelige en persoonlijke cases in deze training is het aan te raden deze module in een kleinere setting plaats te laten vinden.