intervisies

wanneer ervaar jij ‘flow’ in je werk (of privé)?

Begeleiders: Michel Dieraert en Marlies ten Dolle

Op sommige momenten in je leven ervaren de meeste mensen wel dat de dingen vanzelf (en heel goed!) gaan. Dan is het alsof alles wat je doet precies klopt, op het juiste moment is, aansluit bij je kennis, ervaring en de uitdaging waar je voor staat én dat je grip hebt op het proces en de uitkomst. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘flow’.

In deze intervisie willen we met jullie, na een korte theoretische inleiding van anderen die zich hier al eerder in hebben verdiept, gezamenlijk een verkenning doen van de situaties waarbij jullie die ‘flow’ voelden, welke ingrediënten daarbij van cruciaal belang waren en wat het effect was van die ‘flow’.

Daarnaast willen we met jullie ook ingaan op de momenten waarop succes veel energie kost en welke situaties jullie zelfs liever vermijden. Daarbij kijken wij ook naar welke verschillen jullie zien ten opzichte van de situatie waarin ‘flow’ ervaren wordt?

Doel is om meer begrip te krijgen voor de ingrediënten die tot ‘flow’ leiden, zodat jullie dit kunnen gebruiken in jullie opdrachten (en privé).