top of page

persoonlijke vaardigheden

Werken 3.0

NBA | vrijdag 10 februari

Hoe krijg je grip op je werk en rust in je hoofd? Hoe kun je meerwaarde leveren als je dagelijks brandjes moet blussen? Je wordt gevraagd mee te denken over de strategie van de organisatie, innovatie, nieuwe businessmodellen, inrichting van IT, maar ondertussen word je in beslag genomen door de waan van de dag. Het kan anders: door op een slimmere manier je werk te organiseren creëer je meer tijd en ruimte voor jouw high-value taken.

Resultaatgericht werken vormt de kern van Werken 3.0 en is actueler dan ooit. Je leert hoe je bewezen principes op het gebied van persoonlijk leiderschap kunt combineren met effectieve routines en werkprocessen. Hierdoor heb je elke dag grip op je werk en rust in je hoofd.


Doelstelling

Tijdens deze cursus gaan we aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Leren hoe je de methodiek meteen in de eigen praktijk toe kan passen

  • Leren om je effectiviteit en efficiency te verhogen

  • Vertalen van doelen naar realistisch geplande taken en projecten

  • Bereiken van meer grip op de eigen werkdruk en de te leveren resultaten


Inhoud

Werken combineren met trainen zorgt voor een optimaal leerrendement en is bovendien écht resultaatgericht. Deze training omvat diverse leerformats en een continue koppeling met de eigen praktijk. Het faciliteert zowel het conceptuele denken over werken als het maken van praktische efficiënte slagen. Neem deel en je bereikt meer met minder moeite!


NB: Er zit een voorbereidende opdracht bij deze cursus.

bottom of page