top of page
SHARE:

PARTNERS VOOR JEUGD
business controller

PRINT PAGINA

Ben jij dé deskundige op het gebied van business controlling en voel jij je thuis in een maatschappelijk betrokken organisatie, die vol in ontwikkeling is?

 

Als Businesscontroller adviseer en ondersteun je de directie en management op zowel financieel, bedrijfskundig als bedrijfseconomisch gebied, met als doel het optimaal bestuurbaar maken en doelmatig houden van onze jeugdzorgorganisatie. Je hebt een toekomstgerichte blik en levert vanuit jouw expertise en deskundigheid, samen met jouw collega’s van het Control Team, een bijdrage aan het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie. Je bent in staat om breed te kijken en alles in samenhang en onderlinge afhankelijkheden te zien, maar bent ook in staat om te focussen en je te verdiepen in specifieke relevante issues.

Organisatie
Partners voor Jeugd is een overkoepelend samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering en pleegzorg. In deze rol kom je te werken voor de William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De WSS JB&JR geeft begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren die een beperking of een ziekte hebben en waar ernstige zorgen zijn over de veiligheid van kinderen. Of als een jongere in aanraking is gekomen met het jeugdstrafrecht.

 

Jouw team
Jouw afdeling bevindt zich op het centrale kantoor in Amsterdam, bestaande uit de Concerncontroller, 4 Businesscontrollers, 2 Financial Controllers, een BI manager en een BI specialist. De Concerncontroller is jouw direct leidinggevende. Je hebt een spilfunctie tussen de werkmaatschappij de William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en de financiële afdelingen.

De werkzaamheden

 • Schakelt direct met het lijnmanagement (directeur en gebiedsmanager), neemt deel aan management overleggen en ondersteunt in het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid;

 • Adviseert de lijnmanager gevraagd en ongevraagd op het gebied van bedrijfsvoering en financiën in brede zin;

 • Analyseert en adviseert: je bent op de hoogte van regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.a. wijzigende externe factoren met mogelijke business en financiële impact, maakt zowel business als financiële- en procesanalyses en adviseert directie en management. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages, het toelichten daarvan en het proactief bijsturen n.a.v. deze inzichten;

 • Beleidsontwikkeling en -implementatie: ondersteunt het management in beleid -ontwikkeling en -implementatie op zowel strategische als tactische vlak;

 • Jaarplan en begroting: ondersteunt het lijnmanagement in het tot stand komen van het jaarplan en het opstellen van de begroting, evalueert het begrotingsproces, bewaakt de realisatie van de doelstellingen van het jaarplan, houdt cao afspraken en andere effecten van financiële impact bij en rekent effecten door;

 • Rapporteert zowel intern als extern: zorgt voor adequate en begrijpelijke management rapportages, productieverantwoording, etc.

 

Profiel

 • Academisch of tenminste HBO+ werk en- denkniveau op financieel- economisch-, bedrijfskundig gebied (bij voorkeur Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Accountancy of Hofam);

 • Vertrouwd met het (be-) werken met data tot zinvolle stuurinformatie;

 • Strategisch inzicht, begrip van bedrijfsprocessen en het samenspel van organisatieonderdelen en processen;

 • Kennis van en inzicht in financieel- administratieve processen;

 • Sterke sociale vaardigheden om als co-pilot van directie en managers te kunnen fungeren met inlevingsvermogen, overtuigingskracht en adviesvaardigheden;

 • Ervaring als Business Controller, bij voorkeur in de zorg;

 • Ervaring met het begeleiden van veranderprocessen;
  Weet anderen te overtuigen van jouw verbetervoorstellen en kan dit goed  beargumenteren;

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; je schakelt op verschillende niveaus met verschillende partijen;

 • Durft positief kritisch te zijn.

 

Wij bieden

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband met uitstekende arbeidsvoorwaarden (cao jeugdzorg). Daarnaast krijg je de beschikking over een OV-business card, laptop en mobiele telefoon.

 

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Partners voor Jeugd. Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Roland Falke (06-41367129 / rfalke@publicsearch.nl) of Mi Yu Vink (06 288 142 71 / mvink@publicsearch.nl).

WhatsApp Image 2021-12-07 at 11.12_edited.jpg

 

Mi Yu Vink

Recruiter Zorg en Onderwijs

06 288 142 71 

mvink@publicsearch.nl

 

bottom of page