top of page
SHARE:

PARTNERS VOOR JEUGD
Manager Zorgcontractering

PRINT PAGINA

Voor Partners voor Jeugd zijn wij op zoek naar een enthousiaste manager Zorgverkoop.

 

De organisatie

Partners voor Jeugd is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn in de (preventieve) jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp in gezinsvormen, te weten William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen en De Jeugd- & Gezinsbeschermers. De organisatie zet zich in om kwetsbare kinderen en jongeren te beschermen en versterken, zodat zij veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Partners voor Jeugd verricht hiervoor verschillende activiteiten, zowel voor kinderen, jongeren als de ouders. De organisatie is de spil tussen de gemeente en de cliënt. Altijd gericht op het zo snel mogelijk organiseren van de juiste zorg en de juiste plek voor de cliënt. De organisatie heeft ca. 1.500 medewerkers en ruim 12.000 cliënten. De omzet bedroeg in 2020 ruim € 130,5 miljoen.

 

Plek in de organisatie

Partners voor Jeugd is een concern en kent de volgende vier werkmaatschappijen:

 • William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSS JB&JR);

 • William Schrikker Gezinsvormen (WSGV);

 • De Jeugd- & Gezinsbeschermers (DJGB);

 • Expect Jeugd, Expertisecentrum (EJ).

 

Het onderdeel Bedrijfsondersteuning (BO) is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van deze werkmaatschappijen. De afdeling Verkoopondersteuning is onderdeel van de BO, samen met de afdelingen ICT, Financiën, Communicatie, Facilitair en Cliëntbureau.

 

De functie

Partners voor Jeugd heeft met alle gemeenten in Nederland een contract. Hierin worden afspraken  gemaakt over de zorg- en dienstverlening, de voorwaarden en de tarieven. Het team Verkoopondersteuning faciliteert de directeuren en managers van het primair proces bij de contractering en houdt regie op het verkoop- en contracteringsproces en vertaalt zij contractafspraken naar de interne organisatie ten behoeve van de facturatie en verantwoording. Het team signaleert kansen en vertaalt die naar concrete plannen en doelstellingen. Het team werkt nauw samen met het primair proces, de zorgadministraties en de afdeling Financiën en control. Kortom: een strategische positie in een groot concern.

 

Werkzaamheden

 • Leidinggeven aan een team van 6 fte (4 verkoopadviseurs en 2 medewerkers binnendienst);

 • Ontwikkelen verkoopstrategie Partners voor Jeugd;

 • Adviseren directies en gebiedsmanagers in complexe contracteringstrajecten;

 • Adviseren RvB en directies over relevante ontwikkelingen in de markt en impact daarvan op het producten- en dienstenaanbod;

 • Onderhouden van contacten met externe stakeholders (ministeries, VNG, Jeugdautoriteit);

 • Bijdragen aan standaardiseren en optimaliseren van werkprocessen;

 • Opstellen en uitvoeren van jaarplan en begroting (PMC cyclus);

 • Bijdrage leveren in MT Bedrijfsondersteuning.

Profiel

 • Academisch werk- en denkniveau en strategisch inzicht;

 • Leidinggevende ervaring;

 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden;

 • Kennis van of ervaring met marketing-, acquisitie en verkoopstrategieën ;

 • Kennis van of ervaring met aanbestedings -en contracteringstrajecten in de zorg;

 • Ervaring met de Jeugdwet en Jeugdzorg is een pré.

 

Wij bieden

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband met uitstekende arbeidsvoorwaarden (cao jeugdzorg). Daarnaast krijg je de beschikking over een OV-business card, laptop en mobiele telefoon.

 

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Partners voor Jeugd. Voor inhoudelijke informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Roland Falke (06-41367129 / rfalke@publicsearch.nl) of Lea ten Brink (06 29588050 / ltenbrink@publicsearch.nl).

bottom of page