DE WERELD ACHTER DE CIJFERS

Zorgkosten rijzen de pan uit. Met een vergrijzende bevolking wordt dat er de komende jaren niet beter op, terwijl de druk om te bezuinigen toeneemt. Budgetallocatie, dat is het verdelen van geld over verschillende bestemmingen, helpt kosten beheersen.


Maarten-jan de Wit | PUBLIC SEARCH
Maarten-jan de Wit | PUBLIC SEARCH

Het uitpluizen van de wereld achter de cijfers, dat is wat mij als business controller interesseert in mijn vak. Maar cijfers vertellen niet álles, je moet ze interpreteren. De context is net zo relevant als de uitkomst van de cijfers zelf. Op basis daarvan kun je verbeteringen voorstellen.


Toewijzen van budget

Het slotstuk van mijn postacademische opleiding tot Certified Public Controller aan de VU was een scriptie, met als onderwerp: ‘Budgetallocatie op basis van kostprijsinformatie binnen Universitair Medische Centra’. Hierin onderzoek ik wat het verdelen van budget op basis van kostprijzen kan betekenen voor de zorg. Voor de hele publieke sector is dit overigens een interessante methode, zolang er een duidelijke relatie is tussen gemaakte kosten en de vergoeding die hier tegenover staat. Voor het leveren van ‘veiligheid’ werkt dit onvoldoende, omdat je niet exact de omvang ervan kunt bepalen. Hoeveel veiligheid levert de overheid? En wat is dan de kostprijs? Voor paspoorten en rijbewijzen werkt het bijvoorbeeld wel.