GOOI DE LUIKEN OPEN EN MAAK KEUZES!

Bijgewerkt op: 29 nov 2018

Zorginstellingen komen niet beter in control door op zoek te gaan naar nog meer manieren om te bezuinigen. Wel door hun managementcontrolsystemen beter aan te laten sluiten bij hun productieomstandigheden. Dat betekent: keuzes maken, en meer externe focus. Gooi de luiken open!

Maarten-jan de Wit | PUBLIC SEARCH
Marcel Schuring | PUBLIC SEARCH

Zorgen voor onze ouderen is een belangrijke uitdaging voor de Nederlandse gezondheidszorg. De bevolking van 65 jaar en ouder neemt tussen 2010 en 2030 naar schatting van het Sociaal Cultureel Planbureau toe met 61%, van circa 2,5 miljoen tot circa 4,1 miljoen personen. Door de vergaande vergrijzing staan de betaalbaarheid en ook de toegankelijkheid van de zorg onder (politieke) druk, en is in de zorg verandering eigenlijk nog de enige constante.


Zorgverleners zijn serviceshops

In het kader van mijn RC-opleiding aan de Universiteit Nyenrode heb ik onderzoek gedaan naar de mate waarin de inrichting van managementcontrolsystemen (MCS) aansluit bij de productieomgeving van zorgaanbieders. De productieomgeving is te verdelen in aan de ene kant van het spectrum massale dienstverlening (standaardisatie), en aan de andere kant professionele dienstverlening (maatwerk). Daar tussenin bestaat de serviceshop: een soort massale dienstverlener die zo efficiënt mogelijk diensten levert tegen zo laag mogelijke kosten. De meeste zorgverleners zijn typische serviceshops – met idealiter de bijpassende (mate van) control. Uit mijn onderzoek blijkt dat de performance van organisaties verbetert bij een hogere mate van aansluiting tussen productieomgeving en MCS. Hoe beter de fit is tussen strategie, kernwaarden, cultuur, medewerkers, het organisatiesysteem en gedrag van het senior management, hoe hoger de performance. En