top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

PRINSES MAXIMA CENTRUM

MANAGER PLANNING & CONTROL

In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie worden alle kinderen met kanker in Nederland behandeld en heeft als missie om ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Door zorg, research en onderwijs in één centrum te bundelen, verbeteren we de overlevings- en genezingskansen en wordt de kwaliteit van leven bevorderd. Op korte termijn zijn wij op zoek naar een ervaren manager Planning & Control, die op een grensverleggende en gepassioneerde manier kan bijdragen aan deze missie en mee wil bouwen aan de verdere professionalisering van de Finance & Risk organisatie.

 

De Manager Planning & Control die wij zoeken is een ervaren people manager met een aantoonbare achtergrond in een financieel-economische/control functie in de gezondheidszorg. Als leidinggevende ben je als geen ander in staat om je team, dat bestaat uit overwegend Business Controllers (10 FTE) te motiveren en te faciliteren. Hierbij ondersteun je hen actief bij het benutten van hun talenten en hun loopbaanontwikkeling en draag je zorg voor een veilig en gezond werkklimaat.

 

Tevens ben je als manager Planning & Control het financiële geweten van de organisatie en heb je de opdracht tot het faciliteren en beoordelen van het optimaal in control zijn van de organisatie zodat het Prinses Máxima Centrum effectief en efficiënt haar doelen bereikt. Zo geeft de manager Planning & Control samen met zijn team inzicht in de (financiële)staat van de hele organisatie. Hij/zij zorgt voor effectieve informatie en analyse ten behoeve van de sturing van de verschillende organisatieonderdelen en is verantwoordelijk voor de externe verantwoordingscyclus. De manager Planning & Control adviseert over de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden en risico’s voor de organisatie. De manager Planning & Control ontwikkelt mede het strategisch controlbeleid, draagt bij aan het administratief- en bedrijfsinformatiebeleid.

 

Van de manager Planning & Control wordt verwacht dat hij samen met zijn team vorm geeft aan de planning- en control cyclus. Daartoe behoort o.a. het opstellen van de Kaderbrief (financiële deel), de concernbegroting, de rapportages en jaarrekening. Daarnaast levert de manager Planning & Control input voor de Raad van Bestuur ten behoeve van periodieke begrotings- en verantwoordingsgesprekken met het management van de verschillende afdelingen. Hij/zij is adviseert bij de beoordeling van business cases en is lid van de Investeringscommissie. Verder geeft de manager Planning & Control geïntegreerd vorm aan het riskmanagement in de planning- en controlcyclus en draagt zorg voor de periodieke liquiditeitsprognoses.

 

Plaats in de organisatie: 
De manager Planning & Control rapporteert aan de directeur Finance & Risk. Tevens heeft de manager Planning & Control een onafhankelijke en directe relatie met de Raad van Bestuur ten behoeve van risk-management. De totale afdeling Finance & Risk bestaat uit 20-25 personen, waarvan de 10 medewerkers Planning & Control onderdeel vanuit maken.

 

Werkzaamheden:

 • Toetst het financiële en economische beleid, doet voorstellen voor bijsturing, zorgt voor adequaat riskmanagement;

 • Draagt zorg voor het gehele begrotingsproces, inclusief meerjarenperspectief en treasury;

 • Draagt zorg voor het geven van inzicht in de performance van het Prinses Máxima Centrum en biedt inzicht in de (financiële) staat van de organisatie;

 • Houdt toezicht op de betrouwbaarheid van managementinformatie en informatiebronnen;

 • Adviseert over ontwikkelingen op het gebied van de ziekenhuiszorg en (overheids) financiën met daarbij de consequenties van deze ontwikkelingen voor de organisatie;

 • Onderhoudt een relatie met het MT betreffende de bedrijfseconomische aspecten van het ziekenhuis;

 • Analyseren en adviseren over instrumenten ter beheersing van de risico’s en borging van de kwaliteit;

 • Draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de afdeling en het management ten behoeve van de eigen regelkracht van de teams;

 • Zet veranderkundige ervaringen in om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.

 

Wij zoeken een manager Planning & Control die beschikt over:

 • WO/HBO werk- en denkniveau met bedrijfseconomische en/of bedrijfskundige achtergrond (RA/RC of vergelijkbaar);

 • Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring vanuit een financieel-economische/control functie in de gezondheidszorg (bij voorkeur ziekenhuis ervaring);

 • Strategisch denkvermogen, neemt initiatieven in de advisering van het management, overziet de gevolgen van besluiten en ontwikkelingen;

 • Kennis van- en ervaring met ziekenhuisfinanciering en actuele kennis van wet- en regelgeving gericht op de gezondheidszorg en in het bijzonder het ziekenhuis is een pré;

 • Visie op – en kennis van de ontwikkelingen betreffende de financiën in de zorg;

 • Ondernemerschap, ambitie en vasthoudendheid;

 • Zelfstandigheid en flexibiliteit die kan functioneren in een startende en snel groeiende organisatie;

 • De kunst om te verbinden en nauw samen te werken.

 

Arbeidsvoorwaarden: 

 • 32-36 uur (fulltime = 36 uur per week);

 • Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor één jaar (met uitzicht op verlenging);

 • Beloning conform de CAO Ziekenhuizen FWG 70.

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor het Prinses Máxima Centrum. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Lea ten Brink 06-29588050 of per mail ltenbrink@publicsearch.nl of met Roland Falke 06-41367129 of per mail rfalke@publicsearch.nl

bottom of page