DOWNLOAD:
SHARE:

Provincie Utrecht

business controller
(32-40 uur, schaal 12 max. € 83.800 bruto per jaar)

 

Voor de eenheid Concerncontrol zijn wij op zoek naar een business controller. Leg jij concrete en meetbare ambities vast en breng jij de processen op orde?

 

ORGANISATIE:

 

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. De regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

 

Het is de opgave om de aantrekkelijkheid van de provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van de ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Zij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen zij voor een goede balans tussen groen en groei.

 

Als business controller met als aandachtsgebieden bedrijfsvoering (BDV) en bestuur- en directieondersteuning (BDO) is het jouw taak om het management van deze eenheden te adviseren bij het realiseren van deze opgaven. Je werkt daarin nauw samen met concernadviseurs, financial controllers en je collega’s uit concerncontrol. Ieder met zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, maar met als gezamenlijk doel om meer in control te komen. Samen werken aan heldere kaders, sturing in het domein op orde, en zorgen dat de risico’s in beeld zijn en beheerst worden.

 

Wat ga je doen?

 

Gezamenlijk met de domeinmanager BDV en BDO stel je een controlagenda voor het domein op waarin concrete en meetbare ambities worden vastgelegd om de processen waar mogelijk te verbeteren. Samen met proceseigenaren, concernadviseurs, interne controlemedewerkers en je collega’s van concerncontrol draag je bij aan de verbijzonderde interne controle van de belangrijkste financiële processen en zorg je dat het College op basis van deskundigheid, werkzaamheden en vastleggingen kan verklaren dat de uitgaven rechtmatig zijn.

 

Daarnaast:

 • Zorg je dat risicomanagement leeft binnen je domein door dit te agenderen, risico eigenaren regelmatig te bevragen, risicosessies te organiseren en je monitort dat deze risico’s vastgelegd worden;

 • Ben je adviseur van de domeinmanager en zorg je dat P&C documenten waarde toevoegen, problemen tijdig worden gesignaleerd en een getrouw beeld geven van de staat waarin het domein zich bevindt;

 • Realiseer je klantwaarde voor je domein doordat je een luisterend oor hebt voor de problemen en kansen in je domeinen en daarna de juiste mensen zoekt die zorgen voor het verlichten van problemen en het realiseren van de kansen die mensen zien;

 • Trek je samen op met je collega business controller van BDV en bedenkt samen een werkbare en duidelijke taakverdeling en vervangt elkaar als het nodig is;

 • Signaleer je tijdig als er problemen ontstaan in je domein. Je hebt voldoende organisatiesensitiviteit zodat je weet hoe je vertrouwensrelatie met je domeinmanager niet in gevaar komt als je een signaal moet afgeven naar de concerncontroller;

 • Adviseer je de opgavemanagers bij het realiseren van de (deel-)producten.

 

 

PROFIEL:

 • Wij zoeken een proactieve business controller met verstand van bedrijfsvoeringsprocessen;

 • Je kunt je weg vinden in een afdeling en organisatie die nog in ontwikkeling is en waar de politiek met meer dan gemiddelde aandacht meekijkt wat er gebeurt binnen het beleidsveld;

 • Je maakt verbinding binnen het domein en binnen het team concerncontrol.

 

 

Jij neemt mee:

 • Een opleiding op WO/HBO niveau;

 • Je hebt bij voorkeur kennis van overheidsfinanciën (BBV, baten en lasten stelsel);

 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur binnen een (rijks-, provinciale- of gemeentelijke) overheid;

 • Je hebt kennis van en ervaring met verschillende bedrijfsvoering processen (PIOFACH);

 • Je hebt kennis van en ervaring met AO/IC, kunt de kwaliteit van de interne controle beoordelen en interne beheersingsmaatregelen verzinnen die rechtmatigheidsrisico’s van processen verkleinen;

 • Gevoel voor politieke-, bestuurlijke en organisatorische verhoudingen en gewend daar behendig je weg in te vinden;

 • Gewend om met tegengestelde belangen om te gaan en de balans daarin goed kan bewaken.

 

AANBOD:

 

Een divers team met enthousiaste, hardwerkende collega’s én een rol met veel eigen verantwoordelijkheid!

 

De provincie Utrecht investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om naar eigen vermogen te werken, flexibel op een werkplek die op jou is ingericht.

 

De organisatie is in ontwikkeling. De provincie Utrecht maakt een professionaliseringsslag en gaat steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan de organisatie, dan garanderen wij jou een boeiende tijd.

 

 • Een salaris van maximaal € 5.708,87 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaal 12);

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;

 • Bovenop je salaris ontvang je het Individuele Keuze Budget (o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van 22.37% (je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen!);

 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;

 • Een goede pensioenopbouw;

 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar;

 • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

 • Plaats- en tijdonafhankelijk werken.

 

 

INTERESSE EN PROCEDURE:

Public Search verzorgt de werving en selectie voor de Provincie Utrecht. Voor vragen over deze vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer 06-18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl of met Joost Steenbakkers via telefoonnummer 06-28925733 of mail jsteenbakkers@publicsearch.nl