top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

REINALDA

CONCERNCONTROLLER

De organisatie:

Zorggroep Reinalda biedt liefdevolle en persoonsgerichte zorg aan ouderen in Haarlem. We ondersteunen u graag om zo zelfstandig mogelijk een aangenaam en betekenisvol leven te leiden. Zo kunt u bij ons terecht voor onder meer zorg aan huis, ontmoeting, dagbesteding, recreatieve activiteiten, verpleeghuiszorg, revalidatie, herstel en palliatieve zorg.

 

Daarnaast hebben we nog een aantal zorgwoningcomplexen die onder onze groep vallen, namelijk de koop- en huurappartementen van het Reinaldahuis en De Roos. Daar kunnen ouderen zelfstandig thuis wonen met of zonder zorgvoorzieningen. Zorggroep Reinalda kent een humanistisch grondslag en dat past uitstekend bij alle ontwikkelingen die er in de ouderenzorg gaande zijn. Per 1 januari 2020 is Zorggroep Reinalda toegetreden tot het samenwerkingsverband Carante Groep.

 

Functie:

De concerncontroller is de kritische sparringpartner van de Raad van Bestuur en de teammanagers in de business. De concerncontroller hanteert een actief coachende stijl en signaleert risico’s en kansen in de (financiële) bedrijfsvoering. Daarnaast is de concerncontroller verantwoordelijk voor de coördinatie van de planning en control-cyclus en voor het uitzetten van de strategische koers. De concerncontroller neemt deel aan het MT, is onderdeel van de auditcommissie van de Raad van Toezicht en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

 

Wij vragen:

Jij bent een professional op de volgende resultaatgebieden:

 

Analyseren

Je analyseert en onderzoekt bedrijfseconomische gegevens en doet verbetervoorstellen aan het management en bestuur. Tevens analyseer je de effecten van genomen maatregelen ten aanzien van de exploitatie en rapporteert hierover aan het MT en het bestuur.

 

Adviseren

Je adviseert op basis van continue monitoring en beoordeling van externe ontwikkelingen over consequenties voor de bedrijfsvoering. Je doet concrete voorstellen voor implementatie van veranderingen. Je maakt namens de organisatie budget- en tariefafspraken met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars en adviseert en ondersteunt bij inkoop- en aanbestedingsprocessen.

 

Controleren en beoordelen

Je controleert de uitkomsten uit de verschillende administraties (zorg, personeel, financieel) en draagt (mede) zorg voor het inrichten, verbeteren en borgen van de administratieve processen (AO//IC). Daarnaast beoordeel je de beschikbare informatie en verwerkt dit tot goed leesbare rapportages.

 

Planning en Control

Je bent verantwoordelijk voor de planning en control-cyclus. Je begeleidt het begrotingsproces en stelt de begroting op in samenwerking met het management. Je zorgt voor heldere rapportages, analyse en advies over de realisatie in relatie tot de begroting. Je coördineert het jaarrekeningproces en bent het aanspreekpunt voor de accountant. Ook het doorrekenen van businesscases behoort tot je rol.

 

Profiel:

  • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op HBO/ universitair niveau.

  • Bij voorkeur kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de (ouderen)zorg.

  • Goed in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid;

  • Goede contactuele vaardigheden om verbindend te zijn naar professionals, managers, bestuurder, RVT, zorgkantoor en andere stakeholders in de regio..

  • Sterke communicatieve en adviesvaardigheden.

  • Durft door te vragen, kan beïnvloeden, is analytisch en sociaal vaardig.

  • Stevige zelfstartende persoonlijkheid

 

Wij bieden:

  • Een aantrekkelijke, zelfstandige functie in een informele organisatie waarin eigen initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd wordt

  • Een jaarcontract op basis van 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract met als standplaats Haarlem

  • Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT


Interesse

Public Search verzorgt de selectie voor Zorggroep Reinalda. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Lea ten Brink 06-29588050 of Daniel Griffioen 06-81953794. Uw sollicitatie kunt u richten naar ltenbrink@publicsearch.nl en/ of dgriffioen@publicsearch.nl

bottom of page