top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

ROC MONDRIAAN

BUSINESS CONTROLLER 

Melissa.png

Business Controller

Zorg jij dat de Mondriaan van morgen goed voorbereid wordt op werk of een vervolgopleiding? ROC Mondriaan is dé huisopleider van Haaglanden als het gaat om middelbaar beroepsonderwijs. Ook voor een taal- of rekencursus, bijscholing of een ander traject kun je bij ROC Mondriaan terecht. Dagelijks zijn ruim 2.000 vakkundige, innovatieve en betrokken medewerkers actief binnen 29 herkenbare scholen en diensten.

Eén van die diensten is de dienst Financiën en Control (F&C), waar de hele cyclus van begroting tot jaarrekening in goede handen is. De organisatie kan er een beroep doen op de expertise op het gebied van business control, treasury, fiscaliteit, benchmark, financiële administratie en risicomanagement. De komende jaren wil het team verder groeien naar een succesvolle data gedreven dienst. 
 

De dienst Financiën en Control zoekt per direct een Business Controller.

 

De Business Controller maakt binnen de dienst Financiën en Control onderdeel uit van het team Planning & Control. De Business Controller is de sparringpartner van het management op het gebied van complexe strategische bedrijfseconomische / cijfermatige vraagstukken. 

Jouw taken

Procescoördinatie:

 • toetst beleidsvoornemens op vastgesteld beleid en de financieel-economische (meerjaren) consequenties en draagt alternatieven aan;

 • levert een bijdrage aan het ontwikkelen en actualiseren van een meerjarenvisie omtrent de doelstelling en functie van het beleid op het vakgebied;

 • analyseert het ontwikkeld beleid (o.m. planning en budgettering), geeft de consequenties aan voor de uitvoeringsprocessen en initieert verbeteringsprocessen i.s.m. concern control;

 • koppelt managementinformatie van verschillende beleidsterreinen, scholen en centrale diensten aan elkaar en analyseert deze informatie en komt zo tot nieuwe inzichten (o.a. trendanalyses, benchmark);

 • analyseert de behoefte en wensen op het vakgebied, beoordeelt en toetst deze en vertaalt deze naar jaar- en activiteitenplannen;

 • signaleert op grond van externe ontwikkelingen dat interne processen aanpassingen behoeven en past processen aan i.s.m. concern control;

 • fungeert als sparringpartner van het management en adviseert inzake complexe, strategische vraagstukken (business cases rondom investeringsvragen, groei- of krimp scenario’s, bedrijfseconomische en strategische scenario-analyses, etc.);

 • het inzichtelijk maken van wet- en regelgeving het werkterrein betreffend voor leidinggevenden;

 • draagt zorg voor afstemming van activiteiten binnen de dienst, adviseurs van andere diensten en management.


Leveren van managementinformatie:

 • analyseert gegevens en verwerkt deze tot managementinformatie m.b.t. complexe bedrijfseconomische vraagstukken.
   

Advisering:

 • levert gevraagd en ongevraagd advies aan het management en ondersteunt bij het realiseren van zowel de reguliere als innovatieve doelstellingen;

 • signaleert trends en ontwikkelingen en komt op basis hiervan tot voorspellingen (forecasts) en aanbevelingen;

 • organiseert (ad hoc) overleg met management over de begroting, analyses, mogelijke beleidsalternatieven en over het oplossen van knelpunten bij voortgangsrapportages.

 

Functie-eisen

 • een afgeronde (hbo/) wo opleiding in de financiële of bedrijfseconomische richting;

 • inzicht in taak en werkwijze van onderwijsorganisaties;

 • globale kennis van personele regelgeving;

 • globale kennis van regelgeving rondom onderwijs;

 • kennis administratieve pakketten en verbindingen tussen applicaties;

 • vaardig in toekomstgericht denken (ontwikkelingen, innovatie etc.);

 • sterk analytisch;

 • vaardig in het data gestuurd werken;

 • samenwerkingsgericht / verbinder / netwerker.

 

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is structureel. De aanstelling zal in een tijdelijk dienstverband aanvangen.
Wij bieden je een prettige werkomgeving bij een dynamische en op ontwikkeling gerichte organisatie. Het betreft een functie op functieniveau 11. Het salaris bedraagt minimaal € 3.151,00 en maximaal € 4.671,00 bruto bij een volledige betrekking (1 fte is 37 uur per week). Daarnaast bieden wij gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33% in december, reiskostenvergoeding, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en 30 vakantiedagen. Bovendien kent ROC Mondriaan goede scholings- en opleidingsmogelijkheden. 

bottom of page