top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

roc midden nederland  

manager business control en informatievoorziening

ROC Midden Nederland wil in haar regio van betekenis zijn om het talent van vandaag op te leiden voor het vakmanschap van morgen. Van een startende MBO-student naar een startende en wendbare professional op de arbeidsmarkt én van werknemer naar een bijgeschoolde vakkracht.

Het is hun passie om startende studenten te transformeren tot jonge, nieuwsgierige en ondernemende professionals. leder met zijn eigen talenten op zijn eigen niveau.

 

ROC MN haalt het maximale uit ieders talent; biedt kansen en streeft naar succes.

Dat doen zij in een kleinschalige leeromgeving, met veel bevlogen docenten en individuele begeleiding en aandacht.

 

De studenten, én ROC MN, zijn echt succesvol als bedrijven en instellingen zeggen dat ze vooral hun studenten in dienst willen nemen als startende professionals.

Zo werken zij aan de wereld van morgen.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

Als manager bij ROC Midden Nederland heb je verschillende taakgebieden. Ten eerste geef je individueel en groepsgericht leiding. Je zorgt ervoor dat je met je team goede resultaten bereikt. Een constructieve en samenwerkingsgerichte cultuur binnen jouw team creëren en behouden is hierbij van groot belang. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bijdragen aan de ontwikkeling van de lange termijnvisie en -doelen van de organisatie en de eigen dienst. Je laat je in je werk leiden door de visie van het ROC, maar bent ook altijd kritisch, denkt in mogelijkheden en staat open voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Tot slot werk je samen met medewerkers van andere diensten en colleges en zoek je de verbinding met andere partijen in onze branche. Je bent continu bezig met het verbeteren van onze organisatie, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de onderlinge samenwerking.

 

Onze kernwaarden zijn persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend.

 

Naast de langere termijn doelen ben je ook een hands on manager die samen met het team ervoor zorgt draagt dat de dagelijkse praktijk van het onderwijs soepel verloopt. In je werk voer je de performancecyclus uit, draag je zorg voor verdere professionalisering van je team en onze organisatie, geef je correct uitvoering aan P&O-beleid, stel je afdelingsplannen op binnen het begrotingskader en bewaak je de financiële budgetten van je team.

 

DIENST

De dienst Finance, Planning & Control bestaat uit een de volgende afdelingen:

 1. Afdeling Financiële administratie

 2. Afdeling Compliance

 3. Afdeling Kwaliteitsborging

 4. Afdeling Control en Informatievoorziening (C&I)

 5. Afdeling Backoffice Bedrijfsopleidingen

 

Elke afdeling heeft een manager, waarbij Manager Compliance tevens Manager Kwaliteitsborging is. De eindverantwoordelijkheid is in handen van de directeur FP&C. De omvang van de afdelingen is verschillend.

 

Wegens vertrek van de huidige manager wordt voor de afdeling Control en Informatievoorziening een manager gezocht. Omvang:  bij voorkeur 0,8 WTF. Voor een deel hiervan (0,4 WTF) heeft de manager ook Business Control werkzaamheden met als specialisatie jaarrekening en jaarverslaglegging, inclusief bijbehorende accountantscontacten, alsmede Treasury. Kennis en ervaring hiermee is voorwaardelijk.

 

De afdeling bestaat uit senioren, medioren en specialisten. In totaal gaat het om circa 15 medewerkers. Het team heeft een brede verantwoordelijkheid en een breed takenpakket: van begroting tot jaarrekening en zaken als Treasury, maandrapportages, investeringsbegroting, financiële en niet-financiële management-informatie (dashboard).

 

UITDAGING

De afdeling is de afgelopen jaren sterk in beweging geweest door veranderende functievereisten en verwachtingen. De Business Controllers dienen in samenhang en vanuit gelijkluidend perspectief een ondersteunende, beïnvloedende rol te vervullen op strategische niveau (College van Bestuur, directeuren) en op tactisch niveau (directeuren, afdelingsmanagers en projectleiders). Het hybride karakter van een ROC brede verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een ondersteunende rol naar (college)directeuren is voor een deel van de businesscontrollers een leerontwikkelproces. Dat geldt ook voor het gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn, de onderlinge samenwerking en gevraagde synergie. De samenwerking met andere ondersteunende partners, met name de P&O-partners, krijgt steeds meer vorm, maar behoeft nog aandacht.

 

De druk op de afdeling is groot en vraagt een coachende, invoelende leider die tegelijkertijd scherp weet te sturen op samenwerking, het nakomen van afspraken, planningen en de kwaliteit van producten. In de onderlinge samenwerking binnen het team is de afgelopen 3 jaar veel bereikt. Het vraagt echter (continue) aandacht en zorg dit zo te houden en naar een (nog) hoger niveau te brengen.

 

ROC MN VRAAGT

 • Een stevige people manager met leidinggevende ervaring, bij voorkeur met betrekking tot teamvorming en verandermanagement. Een manager die in staat is te enthousiasmeren en motiveren, er voor de mensen is, ze coacht en ze laat samenwerken;

 • Een ervaren manager die representatief is voor de afdeling en affiniteit heeft met het onderwijs;

 • Een manager die staat voor verbinding tussen de afdelingen binnen de dienst FP&C zelf, maar ook met overige ondersteunende diensten;

 • Iemand die resultaatgerichtheid en empathie kan combineren (‘hard en zacht’);

 • Iemand die duidelijk is, doortastend en volhardend;

 • Een manager die beschikt over sturend vermogen, een praktische instelling en op zoek blijft naar professionaliteit en efficiency;

 • Iemand die zelfstandig de jaarrekening kan opstellen en het contact met de accountant kan onderhouden; ervaring met Treasury;

 • Kennis van en ervaring met het begrotingsproces, het opstellen van maandrapportages en Business Control, bij voorkeur in een onderwijsinstelling dan wel de semipublieke sector;

 • Gerichte hbo-opleiding met langdurige (meerjarige) aanvullende opleiding/training dan wel een academische opleiding;

 • Academisch werk- en denkniveau.

 

ROC MN BIEDT

Een pittige en interessante baan voor een manager binnen een dynamische dienst. Je maakt onderdeel uit van een managementteam bestaande uit vier managers en een directeur. Het team kenmerkt zich door een open, lerende en constructieve sfeer, waarin ruimte is om naast je functie als manager een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de langere termijnvisie en doelen van de dienst.

Wij bieden onze nieuwe afdelingsmanager een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor naar voorkeur 0,8 FTE. Het salaris bedraagt afhankelijk van ervaring minimaal € 3512 en maximaal € 5158 bij een volledige aanstelling (schaal 12, CAO MBO).

Daarnaast kennen wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering (volledige 13e maand), een reiskostenregeling en aantrekkelijke ontwikkelmogelijkheden.

INTERESSE

Public Search verzorgt de werving voor ROC MN. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Renee van Wijngaarde op 06 421 48 552  of rvanwijngaarde@publicsearch.nl.

bottom of page