top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

SIZA

MANAGER FINANCIEN EN CONTROL 

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met een aan autisme verwante stoornis of niet aangeboren hersenletsel. Vanuit de visie dat ieder mens uniek is. Siza ondersteunt mensen met een beperking bij het ontdekken van hun mogelijkheden. Creativiteit is daarbij een sleutelwoord.

 

De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. Bij Siza werken 2500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3500 cliënten. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Brabant. Meer weten over Siza? Kijk op siza.nl

 

Voor Siza zoeken wij een:                  

 

Manager financiën en control (m/v)

36 uur per week

De functie:

De manager financiën en control ontvangt hiërarchisch leiding van en legt verantwoording af aan de raad van bestuur.

De afdeling bestaat uit 8 controllers en de financiële-, zorg- en salarisadministratie. De manager FC stuurt rechtstreeks de medewerkers van control aan. De administraties worden aangestuurd door een teamleider, die aan de manager FC rapporteert.

U werkt constructief samen met de collega-managers stafdiensten (services, strategisch vastgoed, communicatie, ICT en P&O) en met de collega-directeuren in het primair proces.

 

Siza is een waarde gedreven organisatie. Vertrekpunt van al het handelen is wat een individuele cliënt nodig heeft. De organisatie ontwikkelt zich op het gebied van integraal management en naar een meer resultaatgerichte cultuur. De Manager FC moet in staat zijn om de lijnorganisatie daarin te begeleiden. Daarnaast is er een ambitieuze vastgoed agenda.

 

Werkzaamheden:

 • Is het financieel geweten van de Raad van Bestuur en het MT en adviseert inzake strategische beleidsaspecten, die van invloed zijn op de financiële gezondheid en die bijdragen aan de continuïteit van Siza op langere termijn;

 • Ondersteunt en adviseert de Raad van Bestuur op financieel en aanverwante gebieden in de contacten met de Raad van Toezicht.

 • Het aansturen van het team (control en de financiële -,zorg- ,personeels- en salarisadministratie) op een coachende en verbindende manier;

 • Het zorgdragen (in samenwerking met de lijn) voor de totstandkoming van de planning & control producten: (jaar)plannen, begroting, voortgangsrapportages en jaarrekening;

 • Het signaleren van externe risico’s en op proactieve wijze ontwikkelingen in de zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen volgen;

 • Het verder ontwikkelen van de huidige BI-omgeving, in samenwerking met ICT ten behoeve van de diverse gebruikersgroepen binnen Siza;

 • Onderhoudt relaties met zorgkantoren, gemeenten, banken en accountant en voert mede de contractonderhandelingen aangaande productie- en zorgafspraken

 

Profiel kandidaat:

De ideale kandidaat is een ervaren, verbindende en gedreven leidinggevende. Iemand die zich enerzijds verdiept in en verbindt met de visie op de zorg en ondersteuning voor cliënten en anderzijds een actuele visie heeft op en kennis heeft van financiën & control. We zoeken iemand die bewezen heeft vorm te kunnen geven aan veranderingen door de inhoudelijke ontwikkeling van een organisatie door te vertalen naar passende systemen en processen op het gebied van financiën en control.

De Manager FC is resultaatgericht en toont daadkracht wanneer nodig. Iemand die zich thuis voelt in een dynamische omgeving. Initiatiefrijk, oplossingsgericht en denkt pro actief mee. Durft door te vragen, kan beïnvloeden, is analytisch en sociaalvaardig.

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie zijn:

 • Een afgeronde academische opleiding is een vereiste, bij voorkeur aangevuld met een RA/RC opleiding;

 • Bij voorkeur kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de zorg. Ervaring met de financiering van zorginstellingen;

 • Integere persoonlijkheid met goede managementvaardigheden en gericht op samenwerking met professionals, managers en directeuren;

 • Strategisch vermogen en in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen op strategisch, tactisch en operationeel niveau;

 • Ervaring met verandertrajecten en kennis van en ervaring met het verbeteren en optimaliseren van Management Informatievoorziening en het gebruik van Business Intelligence;

 • Ervaring met (financiering) van complexe vastgoedprojecten is een pre.

 

Aanbod:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden passend bij de zwaarte van de functie. Siza biedt daarnaast een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij zoeken een kandidaat die zich langjarig aan ons wil verbinden.

 

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Siza. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Daniel Griffioen 06-81953794 of Stéphanie Kuipers 06-18528145. Uw sollicitatie kunt u richten naar dgriffioen@publicsearch.nl en/of naar skuipers@publicsearch.nl

 

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

bottom of page