top of page
SHARE:

STICHTING NIKO
concerncontroller (32-36)

De organisatie:

Stichting NIKO is een mensgerichte kleinschalige zorgorganisatie in Alkmaar-Zuid die zorg- en welzijnsdiensten aan ouderen levert. Thuis en in de huiselijke woonzorgcentra. Hierbij is het uitgangspunt: wat kunt u zelf en waar kunnen wij u ondersteunende hulp bieden? Binnen NIKO is er een gemoedelijke sfeer, geborgenheid en goede onderlinge communicatie. Samen realiseren de mensen bij NIKO dagelijks een prettige woon- en werkomgeving met passende, professionele zorg en grote aandacht voor welzijn.
 
De missie en visie van NIKO:
“Wij zorgen dat het KLOPT – Niet één kloppend HART, maar honderden. De juiste zorg vinden is belangrijk, de juiste zorg bieden in een passende omgeving eveneens. Wij staan voor toewijding, professionaliteit, deskundigheid en zorgvuldigheid.” De medewerkers werken vanuit de kernwaarden warm, samen en zichtbaar.
 
NIKO levert intramurale zorg- en dienstverlening aan 245 ouderen verdeeld over locaties De Palatijn en De Nieuwpoort. Daarnaast biedt NIKO ook wijkverpleging, individuele begeleiding, overbruggingszorg en Volledig Pakket Thuis (VPT) in Alkmaar-Zuid.
 
De omzet bedraagt ca. € 21 miljoen. NIKO kent een stevige financiële buffer  en is in staat om de consequenties van de Corona-uitbraak op te vangen en tevens voldoende middelen vrij te maken voor innovatie en investeringen. Met 370 medewerkers en 130 vrijwilligers staat NIKO 24/7 klaar om het verschil te maken!
 
NIKO bereidt zich proactief voor op de dynamische veranderingen in de maatschappij. Het samenspel met het zorgkantoor, de gemeente Alkmaar alsmede zorgverzekeraars vraagt veel aandacht. De focus voor de komende jaren ligt op het moderniseren en verduurzamen van het vastgoed, inclusief de financiële gevolgen. Verder wordt er gewerkt aan het verstevigen van de behandeldienst, samenwerking in de regio en het versterken van de verschillende verbindingen tussen ziekenhuiszorg, thuiszorg, huisarts, GGZ en andere eerstelijns zorgverleners. Ook heeft NIKO de wens om het thema diversiteit een meer centrale plek te geven in de organisatie. Hiertoe zal een verdiepingsslag moeten worden gemaakt, gericht op de potentiële doelgroep c.q. cliëntsamenstelling waar NIKO zich op zal gaan richten.

 

Functie:

De concerncontroller is de kritische sparringpartner van de Bestuurder en de teammanagers.  De concerncontroller geeft functioneel leiding aan de financiële- ,salaris- en zorgadministratie.

Hij of zij signaleert risico’s en kansen in de (financiële) bedrijfsvoering. Daarnaast is de concerncontroller verantwoordelijk voor de coördinatie van de planning en control-cyclus en voor het uitzetten van de strategische koers. De concerncontroller neemt deel aan het MT, is onderdeel van de auditcommissie van de Raad van Toezicht en legt verantwoording af aan de Bestuurder.

 

Wij vragen:

 • adviseert gevraagd en ongevraagd de Bestuurder met betrekking tot financieel economische resultaten en risico’s, zodat Bestuurder en management tijdig op de hoogte zijn van ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële situatie van de organisatie en welke risico’s of kansen die met zich meebrengt .

 • Ontwikkelt het strategisch en tactisch financieel en administratief beleid binnen de organisatie.

 • Stelt de planning- en control cyclus op en bent verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

 • Onderhandelt namens de organisatie met het zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeenten (waaronder WMO gelden) over budget, tarieven, leveringsvoorwaarden en verantwoording, afrekeningen en nacalculaties.

 • Opstellen van business cases, ontwikkelen van en adviseren over nieuwe kansen en initiatieven voor Stichting Niko.

 • Signaleren van risico’s en informeren van de RvT en Bestuurder over de bedrijfsvoering en het primaire proces.

 

Profiel:

Een maatschappelijk betrokken financieel professional met een interesse en scope die verder reikt dan het financiële vakgebied

 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op HBO/ universitair niveau.

 • Bij voorkeur kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de (ouderen)zorg.

 • Goed in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid;

 • Goede contactuele vaardigheden om verbindend te zijn naar professionals, managers, bestuurder, RVT, zorgkantoor en andere stakeholders in de regio..

 • Sterke communicatieve en adviesvaardigheden.

 • Durft door te vragen, kan beïnvloeden, is analytisch en sociaal vaardig.

 • Stevige zelfstartende persoonlijkheid

 

Wij bieden:

 • Een aantrekkelijke, zelfstandige functie in een kleinschalige informele zorgorganisatie waarin eigen initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen gestimuleerd wordt

 • Een jaarcontract op basis van 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract met als standplaats Alkmaar

 • Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT


Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Stichting NIKO. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Mi Yu Vink 06-28814271 of Daniel Griffioen 06-81953794. Uw sollicitatie kunt u richten naar mvink@publicsearch.nl en/ of dgriffioen@publicsearch.nl

WhatsApp Image 2021-12-07 at 11.12_edited.jpg

 

Mi Yu Vink

Recruiter Zorg en Onderwijs

06 288 142 71 

mvink@publicsearch.nl

 

PRINT PAGINA
bottom of page