top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

SUMMA College

teamleider financien & control (1,0 fte)

Het Summa College is een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Eindhoven. Ze bieden via 24 scholen middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet en volwassenenonderwijs aan in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus.

In hechte samenwerking met bedrijven en instellingen leveren zij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, in een omgeving waar studenten zich welkom en thuis voelen. Via haar kernwaarden professionaliteit, toewijding en verantwoordelijkheid helpen ze studenten om het beste uit zichzelf te halen, zowel in hun vakgebied als in hun persoonlijke ontwikkeling, zodat zij zich daarna kunnen vestigen als goed gekwalificeerde en gemotiveerde arbeidskracht.

 

De dienst Financiën heeft haar organisatie recentelijk opnieuw ingericht, onder meer om de financial control functie binnen de organisatie te concentreren en te versterken. De dienst bestaat, naast het team Financiën & Control, uit de teams Services Financiën en Bureau Inkoop. Voor het team Financiën & Control zijn we op zoek naar een teamleider die de financial control functie gaat versterken en het team inspireert en ondersteunt om een meer proactieve, onafhankelijke en kritische positie in te nemen in de organisatie, waarbij niet alleen wordt teruggekeken maar ook vooruit. De teamleider is lid van het MT van de dienst.

Het team oefent binnen het Summa College de financial control functie uit, levert (deel)begrotingen, financiële voortgangsrapportages en verantwoordingsinformatie en adviseert het College van Bestuur, directeuren en teamleiders.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Op een coachende manier leiding geven aan een team van 11 medewerkers (schaal 9 en 10), waarbij je gericht bent op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van iedere individuele medewerker.

 • Je vertaalt, samen met het team, actuele relevante ontwikkelingen naar het Summa College.

 • De oplevering op concernniveau van meerjarenraming, concernbegroting, tussentijdse concernrapportages en jaarrekening, incl. toelichting.

 • De maandelijkse oplevering op teamniveau van betrouwbare financiële voortgangsrapportages, incl. toelichting, signalering en advisering.

 • Je zorgt voor samenhang tussen team- en concernrapportages.

 • Je adviseert de Directeur Financiën en de Concern Controller proactief, gevraagd en ongevraagd, over de gewenste ontwikkeling, versterking en uitvoering van de dienstverlening aan de organisatie in het algemeen en financial control in het bijzonder.

 

Functie eisen:

 • Bedrijfseconomische opleiding op HBO+/WO niveau.

 • Ervaring met financiële planning & control processen en instrumenten binnen een complexe (publieke) organisatie.

 • Vaardig in het coachend leidinggeven en in het begeleiden van verandertrajecten, zowel op het gebied van teamontwikkeling als op het gebied van (financiële) werkprocessen.

 • Je bent organisatiesensitief, in staat om de invloed en de gevolgen van de eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie en van de belangen van de andere onderdelen van de organisatie te onderkennen.

 • Je bent in staat een sterke probleemanalyse te maken & oordeelsvorming: je hebt een goed inzicht in problemen of vraagstukken, benoemt de verschillende aspecten ervan en plaatst deze in een breder kader.

 • Affiniteit met het onderwijs.

 

Wat biedt het Summa College

Een pittige en interessante baan in een dynamische werkomgeving, met een prettig werkklimaat binnen de dienst Financiën waar ze investeren in elkaars ontwikkeling ten behoeve van de student.

Het Summa College biedt haar nieuwe teamleider financiën en control een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor naar voorkeur 1,0 FTE.

Daarnaast kennen zij goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering (volledige 13e maand), een reiskostenregeling en aantrekkelijke ontwikkelmogelijkheden.

 NB: Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

Interesse:

Public Search verzorgt de selectie voor het Summa College. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Renee van Wijngaarde 06-42148552 of per mail rvanwijngaarde@publicsearch.nl.

bottom of page