top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

TRAJECTUM 

CONCERN CONTROLLER 

(1 fte- 36 uur p/w)

 

Voor Trajectum, een organisatie op het snijvlak van gehandicaptenzorg, psychiatrie en forensische zorg in het Noorden en Oosten, zoeken wij de Concern controller.

 

Stichting Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Trajectum organiseert dit in een keten van hulpverleningsvormen, zowel binnen de eigen organisatie als in goede samenwerking met andere organisaties.

 

Organisatie:
Organisatorisch is Trajectum verdeeld in drie sectoren: Sector Klinisch Behandelen, Sector Specialistisch Verblijf en Sector Ambulante Zorg. De sectoren Klinisch Behandelen en Specialistisch Verblijf zijn verspreid over verschillende locaties in Oost en Noord Nederland.

 

Plaats in de organisatie:

De Concern controller ontvangt hiërarchisch leiding van en legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De Concern controller geeft leiding aan de afdeling control (6 controllers) en werkt nauw samen met het hoofd administraties en de directeur bedrijfsvoering.

 

Functie:                                                                                                                                         

De Concern controller is als lid van het directieteam, een kritische sparringpartner, voor de RvB en directieleden als het gaat om het strategische beleid. Binnen de afdeling control werken 3 business controllers en 3 financial controllers.

 

Werkzaamheden:

 • Draagt zorg voor de totstandkoming van de planning & control producten: (jaar)plannen, jaarrekening en begroting;

 • Adviseert de Raad van Bestuur en het directieteam over organisatie- en externe ontwikkelingen;

 • Signaleert trends en ontwikkelingen in de omgeving van Trajectum (klanten, stakeholders, politiek, maatschappij) en op basis daarvan komen tot voorspellingen en aanbevelingen t.a.v. de koers van de organisatie aan de directie;

 • Verleent ondersteuning bij aanbestedingstrajecten en de inhoud van zorgcontractering en subsidieaanvragen;

 • Verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van de interne beheersing van alle financiële processen en risicomanagement;

 • Adviseert over de totstandkoming en ontwikkeling van heldere en duidelijke managementinformatie voor de RvB en management;

 • Stuurt de afdeling aan en draagt zorg voor de ontwikkeling naar business control;

 

Profiel:

 • Een afgeronde academische opleiding bij voorkeur aangevuld met een RA/RC/CPC opleiding is een vereiste;

 • Bij voorkeur kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de zorg. Ervaring met de financiering van zorginstellingen;

 • Een verbinder met overtuigingskracht die goed kan samenwerken en in staat is om tegengestelde belangen bij elkaar te brengen;

 • Goed in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid;

 • Kennis van en omgaan met managementinformatiesystemen en datawarehouse;

 

Ons aanbod:

Uitstekende arbeidsvoorwaarden bij een organisatie die volop in beweging is, met standplaats Zwolle.

 

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor Trajectum. Bij interesse bel met Lea ten Brink 035-6210258/ 06-29588050 of mail ltenbrink@publicsearch.nl of bel met Daniel Griffioen 06-81953794 of mail naar dgriffioen@publicsearch.nl .

bottom of page