top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

UNIVERSITEIT TWENTE 

financieel- en economisch beleidsmedewerker

(0,8 - 1 fte)

De Universiteit Twente is sterk in technologische ontwikkelingen met een hoge maatschappelijke relevantie: High Tech - Human Touch! Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en talentvolle onderzoekers krijgen de ruimte voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Op de campus werken en studeren 3.000 onderzoekers en 10.000 studenten.


In totaal zijn er 5 faculteiten en 8 diensten, waarvan de Financiële en Economische Zaken (FEZ) er één is.  Deze dienst heeft een beleidsondersteunende, controlerende en uitvoerende taak voor het primaire proces en het universitair bestuur ten aanzien van de financiële functie van de organisatie. Onder de dienst FEZ vallen de afdelingen Begrotings- en Economische zaken, Financiële Verantwoording, Accountmanagement & Control, Planning & Control, Financieel Service Centre en Functioneel Beheer.

 

Door interne verschuivingen, is er een vacature voor een Financieel- en economisch beleidsmedewerker (0,8 - 1 fte)

 

DE FUNCTIE

De dienst FEZ formuleert, bewaakt en voert het financiële, economische en administratieve beleid uit op basis van de strategische doelstellingen van de universiteit. Op die manier wordt het management een optimaal beheers- en bestuursinstrument verschaft, waarmee een effectieve en efficiënte inzet van de financiële middelen wordt gewaarborgd.

Je bent verantwoordelijk voor:

 

 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur FEZ, het College van Bestuur en de eenheden betreffende begrotings- en financieel economische zaken;

 • voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van het financieel-economisch beleid van de instelling, in samenhang met andere beleidsterreinen en externe ontwikkelingen;

 • voorbereiden en (mede) coördineren van de werkzaamheden tussen FEZ en andere diensten bij het opstellen van de universiteitsbegroting;

 • opstellen van de meerjarenbegroting van de universiteit, analyseren van de deelbegrotingen en deeljaarrekeningen van de eenheden binnen zowel het primaire als het secundaire proces en het voorbereiden van de na- en voorjaarsoverlegronde hierover tussen het College van Bestuur en eenheden;

 • onderhouden van interne en externe contacten (o.a. met OCW, VSNU) en voeren van overleg op economisch gebied;

 • signaleren, volgen en analyseren van relevante in- en externe ontwikkelingen voor het financiële beleidsterrein en aangeven wat daarvan de mogelijke consequenties zijn voor de organisatie en haar financiële beleid;

 • stimuleren en bevorderen van informatie-uitwisseling over beleidsplannen en creëren en bevorderen van draagvlak, onder meer door het actief participeren in diverse in- en externe overleggremia, projectgroepen en netwerken;

 • organiseren en effectueren van de in- en externe communicatie over beleidsaangelegenheden en creëren en bevorderen van draagvlak voor beleidsplannen, verstrekken van mondelinge en schriftelijke informatie aan belanghebbenden en betrokkenen, zowel gevraagd als ongevraagd-

 • informeren van het (faculteits-/instellings)management over relevante wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving en mogelijke consequenties hiervan voor de organisatie;

 • opstellen van kostenberekeningen voor integrale tarieven, uurtarieven, overheadkosten etc. en de ontwikkeling van de kostennormen en verdeelsleutels.

 

FUNCTIE-EISEN

 • HBO+ werk- en denkniveau; bedrijfseconomie of bestuurskunde of een vergelijkbare opleiding

 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring

 • Ervaring met Excel is een must!

 • Belangrijkste competenties voor deze functies zijn; gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, goede contactuele eigenschappen, zowel schriftelijk als mondeling.

 • Je kunt zowel zelfstandig werken als in teamverband samenwerken.

 • Je beschikt over voldoende conceptueel denkvermogen

 • Je kunt je aanpassen in een veranderende omgeving, bent oplossingsgericht en combineert dit met een efficiënte werkwijze.

 

BIJZONDERHEDEN

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Er is een goed pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:

 • 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;

 • goede pensioenregeling (ABP);

 • minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;

 • goede reiskostenregeling OV woon-werkverkeer.

 

Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatie procedure.

 

SALARIS

De universiteit biedt een functie voor 38 uur in een prettige werkomgeving met een informele sfeer. Het salaris bedraagt in aanvang, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, max € 4.691 (schaal 11) bruto per maand op fulltime basis, met uitloop naar schaal 12 (max €5330,-).

 

INTERESSE

Public Search verzorgt de selectie voor de Universiteit Twente. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Renee van Wijngaarde 035-6210258/ 06-42148552 of per mail rvanwijngaarde@publicsearch.nl.

bottom of page