top of page
SHARE:

UNIVERSITEIT TWENTE
financieel- en economisch beleidsmedewerker

Melissa.png
PRINT PAGINA

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit' breiden zij de High Tech Human Touch-filosofie en de unieke rol die deze hen in de samenleving toekent snel uit. Alles wat ze doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met een open, inclusieve en ondernemende houding willen zij bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat ze doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op de rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richten zij zich op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech'; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld.

 

In totaal omvat de Universiteit Twente 5 faculteiten en 8 diensten. Eén van de diensten Finance (FIN) adviseert en ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het verstrekken van adviezen over de te voeren strategische koers (Shaping 2030). Hiernaast is deze dienst verantwoordelijk voor de voorbereiding van beleidsbeslissingen op financieel-economisch gebied, de samenstelling van de begroting, de kaderbrief, treasury management en financiële informatievoorziening voor de diensten/ faculteiten om het management goed te informeren.

 

De werkzaamheden zijn zowel gericht op het primaire proces van de organisatie als op het bestuur en de ondersteuning van de universiteit. De taken worden uitgevoerd binnen de afdelingen Financial Services met disciplines financial accounting en financial control, Financial Business Support met de discipline business control en Financial Governance & Compliance met de disciplines riskmanagement en corporate control. De dienst Finance bestaat uit zo’n 50 medewerkers.

 

Door pensionering en doorgroei van een interne medewerker van deze dienst zoeken wij een tweetal

 

Financieel- en economisch beleidsmedewerkers (24-40 uur)

Voor het domein van financiën ligt het strategische accent op het opstellen van business cases, risicomanagement en ondersteuning bij het sturen op output. Dit betekent ook dat adviezen op het gebied van audit en compliance op zowel fiscaal, financieel en andere gebieden een steeds groter onderdeel gaan uitmaken van de dienstverlening om zo compliant te blijven aan de steeds complexere wet- en regelgeving en aan de steeds complexere en meer diverse voorwaarden die verbonden zijn aan verschillende vormen van financiering. Hierbij is operational excellence van de basisprocessen een randvoorwaarde.

 

FIN hanteert de volgende kwaliteitsnormen:

 • Zoekt interactie met de diverse stakeholders binnen en buiten de UT, kiest in onderling overleg passende oplossingen, altijd duidelijk in UT belang;

 • Stelt de vraag van de stakeholder centraal, is oplossingsgericht en deskundig;

 • Is innovatief, verbetert en professionaliseert voortdurend;

 • Levert efficiënt, is voortdurend op zoek naar samenwerking met faculteiten en diensten;

 • Is toegankelijk en transparant ten aanzien van mogelijkheden en beperkingen;

 • Kent een duidelijke, betrokken en professionele eigenaar.

 

Functie

De financieel- en economisch beleidsmedewerker is  verantwoordelijk voor:

 • Voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van het financieel-economisch beleid van de universiteit, in samenhang met andere beleidsterreinen en externe ontwikkelingen;

 • Ontwikkelen van kostennormen en verdeelsleutels;

 • Voorbereiden en (mede) coördineren van de werkzaamheden tussen FIN en andere diensten bij het opstellen van de universiteitsbegroting;

 • Opstellen van de meerjarenbegroting van de universiteit, analyseren van de begrotingen en periodieke rapportages van de, aan jou toegewezen, eenheden binnen zowel het primaire als het secundaire proces en het voorbereiden van de Shaping gesprekken hierover tussen het College van Bestuur en eenheden;

 • In- en extern onderhouden van contacten en voeren van overleg op begrotings-/economisch gebied;

 • Adviseren van de directeur FIN, het College van Bestuur en de eenheden betreffende begrotings- en financieel economische zaken.                          

 

Profiel

Voor het uitvoeren van de functie beschik je over het volgende profiel:

 • Een afgeronde bedrijfseconomische/ bedrijfskundige of bestuurskundige opleiding op tenminste hbo-niveau;

 • Ervaring binnen een complexe (semipublieke) organisatie;

 • Affiniteit met complexe bedrijfsvoering en gevoel voor de financiële complexiteit van de onderwijs- en onderzoeksorganisatie;

 • Engelse taal op C1 niveau of bereid om dit niveau te halen.

 

                               

Competenties

Daarnaast beschik je over de volgende aantoonbaar ontwikkelde competenties:

 

Organisatiesensitiviteit: Je bent scherp op de inhoud, maar weet in de samenwerking de scherpe kantjes er juist af te vijlen. Je bent er altijd op uit om te onderzoeken op welke manier dingen wel kunnen. Je begrijpt de hectiek van een complexe organisatie als een universiteit en kunt op een tactische en doortastende manier hiermee omgaan;

 

Strategische visie: Je vindt het leuk om je te verdiepen in de visie op de toekomst van de Universiteit Twente (Shaping2030) en weet deze te verbinden aan een meerjarig gezonde financiële huishouding.

 

Overtuigingskracht: Je bent in staat de mening van anderen te beïnvloeden, daarbij ben je in staat om meerdere beïnvloedingsstijlen te hanteren, rekening houdend met het tempo van de organisatie, een optimaal resultaat te behalen.

 

Omgevingsgerichtheid: Je hebt een goed ontwikkeld inlevingsvermogen: je luistert naar de omgeving en bent in staat de signalen op waarde te schatten.

 

Natuurlijk samenwerker en verbinder: Je bent veranderingsgericht en in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking door diplomatiek optreden. Je stimuleert de interactie en samenwerking tussen de faculteiten en de andere diensten; je streeft een nauwere band na tussen Finance en de faculteiten.

 

Vertrouwenwekkend: Je weet vlot het vertrouwen te krijgen van zowel je faculteiten, diensten als van het CvB. Je pakt een actieve en constructieve rol in het overleg en die komt je op een natuurlijke wijze toe. Collega’s kunnen op je blindvaren; je bent een trusted advisor binnen de organisatie.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie voor 24-40 uur, in een prettige werkomgeving met een informele sfeer.  Het betreft een schaal 11 / 12 functie met een maximum salaris van €5.127/ € 5.826,- bruto per maand bij een voltijd dienstverband.

De inschaling zal afhankelijk zijn van de kennis en het ervaringsniveau van de kandidaat.

Daarnaast mag je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Twente een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

 

Interesse

Public Search verzorgt de werving voor de Universiteit Twente. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Melissa Anthonio op 06-386 90 104 of Sabine Root 06-289 31 992. Je cv mag je ook mailen naar manthonio@publicsearch.nl of sroot@publicsearch.nl.

bottom of page