SHARE:

UNIVERSITEIT UTRECHT
hoofd finance & Control faculteit Bètawetenschappen 

Melissa.png

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert de wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken collega's uit diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Hun focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

 

Met meer dan 30.000 studenten, 7.000 medewerkers en een omzet van 930 miljoen euro is de Universiteit Utrecht één van de meest vooraanstaande kennisinstellingen in Nederland.

De faculteit Bètawetenschappen is de grootste faculteit van de Universiteit Utrecht en omvat zes departementen: Biologie, Farmacie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde alsmede de facultaire bedrijfsvoering. De totale omzet van de faculteit is circa 180 miljoen euro waarvan circa 60 miljoen euro uit extern gefinancierde projecten. Met ongeveer 7.500 studenten en bijna 1.500 medewerkers staat de Universiteit Utrecht internationaal bekend om haar kwaliteit in onderwijs en onderzoek. De wetenschappelijke programma's van de faculteit weerspiegelen de ontwikkelingen in de maatschappij en de wetenschap van vandaag.

 

De financiële kolom van de Universiteit Utrecht bestaat uit de directie Financiën, Control en Administratie van de Universitaire Bestuursdienst en de Finance & Control-afdelingen van de faculteiten. Onder de FCA directie valt onder meer het Administratief Service Centrum dat zorgdraagt voor de financiële administratie, de personeels- en salarisadministratie en de centrale studentadministratie ten behoeve van de gehele universiteit.

 

Voor de faculteit Bètawetenschappen zoeken wij een:

 

Hoofd Finance & Control faculteit Bètawetenschappen (0,8 – 1,0 fte)

 

De afdeling Finance & Control ondersteunt in totaal de zes departementen en de bedrijfsvoering op financieel gebied. De afdeling biedt professionele ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het beleid en de af te leggen verantwoording om een bijdrage te realiseren aan de strategische doelstellingen van de faculteit en de Universiteit Utrecht.

 

De afdeling F&C is één van de tien domeinen binnen de bedrijfsvoering van de faculteit Bètawetenschappen. De bedrijfsvoering ondersteunt de departementen, schools en instituten die samen de faculteit vormen.

De belangrijkste samenwerkingsverbanden binnen de bedrijfsvoering zijn er met de afdelingen HR, Bestuurlijke Ondersteuning en Onderzoek en Valorisatiebeleid.

 

Als hoofd Finance & Control bewaak en beheer je de facultaire financiële kaders en ontwikkel je een visie die in lijn ligt met de centrale visie Universiteit Utrecht breed. Je zorgt voor een gezonde financiële huishouding, die voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving. Je bent de belangrijkste financieel adviseur van het faculteitsbestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd over financiële vraagstukken (in de ruimste zin van het woord). 

 

Hiernaast ben je verantwoordelijk voor:

  • het aansturen, coachen en verder vormgeven van de afdeling Finance & Control. Het team bestaat totaal uit 21 medewerkers (departementscontrollers, projectcontrollers en projectadministrateurs), waarbij 8 medewerkers direct aan het hoofd Finance en Control rapporteren. Je legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering van de faculteit;

  • strategisch adviseur en sparringpartner voor het faculteitsbestuur, directeuren en managers op financieel en niet-financieel gebied om zo de ambities in relatie tot de beschikbare middelen te verwezenlijken;

  • eindverantwoordelijk voor alle planning & control producten;

  • het verder vormgeven van de administratieve organisatie en inrichting van de faculteit in lijn met het universitaire beleid;

  • participatie in en/of advisering over uitwerking van specifieke businesscases;

  • (door)ontwikkelen en beschikbaar stellen van bestuurlijke en managementinformatie, rapportages en (ad-hoc) analyses, in samenhang met aanverwante vakgebieden, waaronder HR.

  • actief participeren  aan de verschillende overleggen, waaronder lid van het facultaire Management Team en het universitaire Controllersoverleg;

 

Profiel

Een stevige gesprekpartner met een duidelijke visie. Je bent samenwerkingsgericht, bestuurlijk sensitief en hebt leidinggevende ervaring in een complexe omgeving.

Als deskundige op het vakgebied Finance & Control ben je een kritische en tegelijk een inspirerende gesprekspartner voor collega’s, bestuur en medewerkers. Met een goed analytisch vermogen weet je op overtuigende en soepele wijze te schakelen tussen vraagstukken met diverse achtergronden en urgentie. Je bent transparant in wat je doet en in staat draagvlak voor beleid te creëren.

 

Qua opleiding en ervaring:

•             academisch werk- en denkniveau met een trackrecord als F&C-leidinggevende;

•             visie omtrent rol en positionering van het F&C-werkveld in een veranderende omgeving en organisatie;

•           bestuurlijk, integer en strategisch denkende (en handelende) leidinggevende met gevoel voor verhoudingen;

•             ervaring binnen complexe organisaties;

•             veel ervaring met het adviseren van strategische vraagstukken;

•             vooruitstrevend en innovatief;

•             goede sociale en communicatieve vaardigheden;

•             goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

 

Arbeidsvoorwaarden

De Universiteit Utrecht biedt een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij goed functioneren, vast te stellen in een beoordelingsgesprek.

De functie heeft een omvang van 0,8 – 1,0 fte. Het salaris bedraagt maximaal €6940,-  bruto per maand bij een fulltime dienstverband (schaal 14 van de cao Nederlandse Universiteiten).

Daarnaast mag je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket additionele arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

 

Solliciteren

Public Search verzorgt de werving voor de Universiteit Utrecht. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Sabine Root 06-289 31 992 of Melissa Anthonio op 06-386 90 104. Je cv mag je ook mailen naar sroot@publicsearch.nl of manthonio@publicsearch.nl