top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

UNIVERSITEIT UTRECHT
projectcontroller (0,7-0,8)

Melissa.png

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert de wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken collega's uit diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. De focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. Met meer dan 30.000 studenten, 7.000 medewerkers en een omzet van 790 miljoen euro is de Universiteit Utrecht één van de meest vooraanstaande kennisinstellingen in Nederland.

 

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) is een faculteit die midden in de samenleving staat en sterk verbonden is met maatschappelijke vraagstukken. Met Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur & Organisatie heeft de Universiteit een combinatie van wetenschappelijke disciplines in huis die elkaar aanvullen en versterken. Die bundeling van krachten maakt de faculteit uniek. Het onderwijs en onderzoek wordt uitgevoerd in drie departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuur en Organisatie. De ondersteuning wordt gegeven vanuit de Facultaire Service Organisatie (FSO). Naast kwaliteit en deskundigheid, staan plezier in het werk, onderlinge betrokkenheid en collegialiteit centraal.

 

Voor het team Finance & Control van de faculteit REBO zijn wij op zoek naar een enthousiaste en professionele collega die geen doorsnee baan zoekt, maar uitgedaagd wil worden om samen het onderwijs en onderzoek zo goed mogelijk te ondersteunen en om de doelstellingen van het team F&C te verwezenlijken.

 

Projectcontroller (0,7- 0,8 fte)

 

Plaats in de organisatie

Als projectcontroller werk je nauw samen met de coördinator bedrijfsvoering en departementscontroller van het departement en met het Research Support Office. Deze afdeling ondersteunt het faculteitsbestuur op het gebied van onderzoeksbeleid en onderzoekskwaliteit. Daarnaast ondersteunt de Research Support Office de onderzoekers van de faculteit bij het verwerven van financiering voor onderzoek van de faculteit. Je adviseert en ondersteunt de wetenschappelijke projectleiders bij extern gefinancierde projecten en draagt zorg voor het op adequate wijze inrichten, beheren en informeren over de voortgang van projecten in uitvoering. Daarnaast neem je deel aan facultaire – en of universitair projecten. Je rapporteert aan hoofd Projectcontrol & Administratie.

                                 

Functie

Als projectcontroller voor het departement Economie, behelst je takenpakket:

 • beheren van de departementale projectenportefeuille alsmede algemene facultaire projecten;

 • een bijdrage leveren aan het opstellen van externe begrotingen en offertes voor de acquisitie van onderwijs- en onderzoeksprojecten;

 • het samenstellen van interne begrotingen op en het bewaken van de uitputting van de budgetten en de voortgang van lopende projecten;

 • periodiek en ad hoc opstellen van projectanalyses en -rapportages en het bespreken hiervan met projectleiders;

 • geven van opdracht voor het maken van facturen inzake projecten;

 • in samenwerking met de departementscontroller mede zorg dragen voor adequate informatievoorziening m.b.t. de projectportefeuille aan het management van het departement;

 • ondersteunen van de departementscontroller inzake de planning & control cyclus, ten aanzien van ontwikkelingen in de  2e en 3e geldstroom (projectportefeuille);

 • vertalen van specifieke subsidievoorwaarden naar eisen t.a.v. de uitvoering van projecten;

 • monitoren van projecten en projectbegrotingen en het signaleren van mogelijke risico’s bij nieuwe of  lopende projectaanvragen;

 • gevraagd en ongevraagd financieel advies geven over projecten aan projectleiders/budgethouders;

 • rapporteren aan externe partijen (subsidieverleners en overige financiers) en het voorbereiden  en begeleiden van accountantscontroles van projecten;

 • deelname aan relevante facultaire en/of universitaire projecten ten behoeve van procesverbeteringen. 

 

Positionering

 • je rapporteert en legt verantwoording af aan hoofd Projectcontrol & Administratie;

 • je werkt nauw samen met de coördinator bedrijfsvoering, de departementscontroller van het departement en met het Research Support Office van de faculteit;

 • je bent een sparringpartner voor de projectleiders;

 • je onderhoudt intensief contact met collega projectcontrollers en administrateurs;

 

Profiel

Als projectcontroller beschik je over het volgende profiel:

 • hbo/ wo werk- en denkniveau;

 • minimaal twee jaar relevante werkervaring;

 • goede sociale en communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels;

 • kennis van subsidies is een pre;

 • een servicegerichte grondhouding en denken in oplossingen en kansen;

 • gericht op samenwerken en het leuk vindt om verbindingen te leggen;

 • Proactief eigenaarschap toont;

 • kennis van en inzicht in financieel administratieve processen;

 • graag wil leren en zich persoonlijk en professioneel wil blijven ontwikkelen.

 

Arbeidsvoorwaarden

De Universiteit Utrecht biedt een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

De functie heeft een omvang van ongeveer 3 dagen per week. Het salaris bedraagt maximaal € 5211- bruto per maand (salarisschaal 11) bij een voltijd dienstverband. De inschaling zal afhankelijk zijn van de kennis en het ervaringsniveau van de kandidaat.

Daarnaast mag je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden, collectieve verzekeringen en een uitstekende pensioenregeling.

 

Solliciteren

Public Search verzorgt de werving voor de Universiteit Utrecht. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Sabine Root 06-289 31 992 of Melissa Anthonio op 06-386 90 104. Je cv mag je ook mailen naar sroot@publicsearch.nl of manthonio@publicsearch.nl 

bottom of page