top of page
SHARE:

VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
concern controller

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar zij vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Hun onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot levens- en medische wetenschappen.

 

Aan de VU studeren ruim 31.000 studenten en werken en meer dan 5.000 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

 

De dienst Financiën draagt als concerndienst verantwoordelijkheid voor de financiële functie en bijbehorende processen van de VU. Met hun inzet helpen ze (voornamelijk op locatie) VU- bestuurders, management, faculteiten en afdelingen om hun onderwijs- en onderzoeks- en valorisatieambities op een kosteneffectieve en efficiënte wijze te verwezenlijken.

 

Werken bij Financiën betekent bouwen aan kwalitatief hoogstaande en optimaal geïntegreerde financiële- en control organisatie, die voldoet aan huidige én toekomstige in- en externe eisen en wensen. In totaal werken circa 100 mensen bij Financiën, op centraal niveau en decentraal bij de faculteit.

 

Ben jij een zelfstandige, ervaren en resultaatgerichte controller die graag een bijdrage levert aan het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van een universiteit? Voor de afdeling Concern control van de dienst financiën van de VU zijn wij op zoek naar een:

 

Concern controller (0,8-1,0 fte) (waarvan 0,2 FTE business controller Faculteit SW)

                                 

Functie

De afdeling Concern control van de VU is op zoek naar een ervaren controller. Kan je je bedrijfseconomisch inzicht en ervaring vertalen naar onderwijs, onderzoek en valorisatie en ben je in staat actief mee te denken over andere vakgebieden? En doe je dit alles met de nodige humor terwijl je rust, overwicht en vertrouwen uitstraalt? Dan willen wij jou graag als versterking voor ons team.

 

Jouw verantwoordelijkheden zijn:

 • In het kort: een unieke en boeiende financiële spilfunctie op concernniveau tussen het College van Bestuur en de faculteiten en diensten en op het snijvlak van Financiën en Onderwijs en Onderzoek (inclusief de ondersteuning daarvan).

 • Adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Vrije Universiteit betreffende de (financiële) strategie, business cases, en verbetering van de performance en is mede verantwoordelijk voor het realiseren van het financiële beleid en strategie vanuit een VU brede (controlling) perspectief.

 • Je levert een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid ten aanzien van de verdeling van middelen en doorbelasting van kosten, inclusief het ontwikkelen en onderhouden van de achterliggende allocatie- en kostenmodellen.

 • Je draagt via het opstellen van rapportages in belangrijke mate bij aan de Planning en Control Cyclus van de VU en zorgt hierbij voor de relevante management informatie richting het College van Bestuur en de faculteiten en diensten (in samenwerking met de business controllers).

 • Je participeert in of coördineert instelling brede projecten.

 

Je werk één dag per week (0,2 FTE) voor de faculteit de Sociale Wetenschappen (FSW) als business controller. Dit doe je samen met de huidige business controller (0,8FTE). De faculteit bestaat uit ruim 2600 studenten en er werken ca. 300 mensen.

 

Jou (gedeelde) verantwoordelijkheden zijn: 

 • Je vervangt waar nodig de business controller in het overleg van de faculteit als onderdeel van het management team van de faculteit en bent daarmee mede verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid en de doelstellingen van de eenheid.

 • Je bent mede verantwoordelijk voor de integrale bestuurlijke planning en control cyclus van de faculteit en de aanlevering daarvan aan concern control.

 • Je bent mede verantwoordelijk voor het in overleg en in nauwe samenwerking met collega’s ontwikkelen en implementeren van control methodieken en voor het in kaart brengen van het financiële en operationele risicomanagement van de faculteit.

 • Je bent mede verantwoordelijk voor de operationele afstemming met project controllers en de administratie (ondergebracht in de afdeling Financieel Service Centrum).  Je bent daarmee niet eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de administratie en project control maar wel verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en het signaleren van verbeteringen.

 • Je draagt zorg voor de goede, tijdige en juiste vertaling van de centrale bekostiging en kostendoorbelasting voor de faculteit.

 

Jouw unieke rol vraagt enerzijds om een brede blik op de ontwikkelingen binnen en buiten de VU en anderzijds om affiniteit met ontwikkelen van (kwantitatieve) modellen en/of oplossingen die bijdragen aan het meerjarenbeleid.  Verder vraagt het om een scherpe blik, het kunnen verwerken van veel gegevens in korte tijd, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken en daarover snel en helder kunnen rapporteren en het kunnen onderhouden van goede werkrelaties.

 

 

Profiel

 • Academisch werk- en denkniveau in een financiële of bedrijfseconomische richting.

 • Ruime ervaring in een (concern) control-functie.

 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden (luistervaardigheden, empatisch vermogen, presentatie)

 • Kan zich verplaatsen in de belevingswereld en agenda van de bestuurders en is  in staat te actief mee te denken over andere vakgebieden.

 • Uitstekende analytische vaardigheden en cijfermatig inzicht en het vermogen cijfers te verbinden aan de strategie en inhoud en in staat om dit (schriftelijk) te verwoorden.

 • Is bij voorkeur op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs- en onderzoeksdomein op (wo) sector niveau.

 • Humorvol, straalt rust, overwicht en vertrouwen uit en is een teamspeler.

 

                                 

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6181, - bruto per maand (salarisschaal 12) bij een voltijd dienstverband. De arbeidsovereenkomst (conform de cao Nederlandse Universiteiten) wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband (obv 38 uur), 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering, ruime bijdrage aan ABP-pensioenregeling, keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden, gratis sporten bij VU sportcentra en korting bij activiteiten van het VU cultuurcentrum Griffioen en een flexibele invulling van de werkweek. Daarnaast kom je werken op een zeer dynamische en steeds mooier wordende VU campus die van alle gemakken is voorzien.

 

 

Solliciteren?

Public Search verzorgt de werving voor de Vrije Universiteit. Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Mi Yu Vink op 06-28814271 of Sabine Root 06-289 31 992 Je cv mag je ook mailen naar mvink@publicsearch.nl  of sroot@publicsearch.nl

WhatsApp Image 2021-12-07 at 11.12_edited.jpg

 

Mi Yu Vink

Recruiter Zorg en Onderwijs

06 288 142 71 

mvink@publicsearch.nl

 

PRINT PAGINA
bottom of page