top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

WAGENINGEN UNIVERSITEIT 

projectcontroller

(0,8 - 1 fte)

Wageningen Economic Research zoekt een projectcontroller die het team Finance & Control gaat versterken door mede te zorgen voor een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig financieel beheer van projecten, van offerte tot en met eindafrekening.

De afdeling F&C is een stafafdeling binnen de Social Science Group. Zij bestaat nu uit ca. 20 fte. De afdeling is georganiseerd in een team Financiële Administratie, 3 teams Projectcontrol en Businesscontrol. Deze functie valt binnen het team Projectcontrol van Wageningen Economic Research.

Belangrijke competenties voor de functies zijn:

 • klantgerichtheid ( in communicatie en acties)

 • kwaliteit- en resultaatgericht

 • analytisch vermogen

 • zowel zelfstandig werken als in teamverband

 

JIJ:

 • bent betrokken bij alle fases in de projectcyclus (ondersteuning in de acquisitiefase en budgettering; inrichting van het digitaal projectdossier; opstelling van de periodieke voortgangsrapportage; voortgangsanalyse; betrouwbare bepaling van omzet en resultaat door de beoordeling van het onderhanden werk; opstelling financiële eindrapportages, inclusief accountantscontroles daar waar relevant; facturatie)

 • bent aanspreekpunt voor een aantal projectleiders waarbij je zowel gevraagd als ongevraagd advies geeft

 • ondersteunt de projectleiders bij het projectmanagement op bedrijfseconomische aspecten

 • zorgt zelfstandig voor een betrouwbare en volledige resultaatbepaling(omzet) tijdens de financiële periodeafsluiting, waarbij je tevens tijdig eventuele financiële risico’s signaleert

 • draagt bij aan een analyse van de projectresultaten

 • levert een belangrijke bijdrage aan het balansdossier/de jaarrekening en in contacten met accountant, Corporate F&C - WUR;

 • communiceert, adviseert en beheert in samenwerking met juristen/contractmanagement inzake subsidies

 • participeert in (deel)projectgroepen en/of (deel)verandertrajecten.

In deze functie heb je een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid waarbij intensieve samenwerking met je directe collega’s, de projectleiders en teams een belangrijke plaats inneemt.

 

FUNCTIE EISEN:

 • HEAO BE of vergelijkbare opleiding

 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen een complexe (project)administratie en risico control management

 • kennis van- en ervaring met AO-processen en relevante software

 • kennis van subsidieschema’s, zoals EU KP7 en H2020

 • vertaling van verschillende soorten financiering in de juiste projectinrichting

 • ervaring in de omgang met hooggekwalificeerde professionals

 • in staat om daadkrachtig op te treden (resultaat gerichtheid en probleemoplossend vermogen)

 • in staat gedetailleerde financiële informatie te vertalen naar management informatie voor projectleiders en management

 • pro-actief geven van advies met oog voor de invalshoeken van de verschillende betrokkenen zoals projectleiders, management en financiën

 • zelf verantwoording dragen voor de planning en tijdige afronding van jouw verschillende werkzaamheden waarbij de Planning & Control cyclus leidend is

 • bereidheid om te ontwikkelen is van belang

 • goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

 

LET OP:

 • De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op beide locaties (zowel in Wageningen als Den Haag) met regelmatige afstemming met de overige teamleden.

 

INTERESSE:

Public Search verzorgt de selectie voor de WUR. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Renee van Wijngaarde 06 421 48 552 of per mail rvanwijngaarde@publicsearch.nl.

 

bottom of page