top of page
DOWNLOAD:
SHARE:

WZH

Manager Finance & Control

De organisatie:

Wij zijn Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH). Vanuit 14 woonzorglocaties in de regio Haaglanden bieden wij ondersteuning aan mensen met een zorgvraag in alle fases, waarbij de eigen specifieke levensstijl zo veel mogelijk kan worden behouden. Wij bieden maatwerkafspraken binnen de kernwaarden ‘open’, ‘samen’ en ‘geborgen’, samenkomend in de term ‘voor elkaar’. In alles wat wij doen, staat de klant centraal!

 

Organisatiestructuur:

Binnen WZH worden de volgende hiërarchische lagen onderscheiden:

Strategische laag, deze wordt gevormd door het bestuursteam. Het bestuursteam bestaat uit de twee bestuurders, een directeur zorg en de directeur bedrijfsvoering. Dit team bepaalt de beleidskaders voor de organisatie.

Tactische laag, deze bestaat uit locatiemanagers en de managers van de centrale diensten, zoals de manager finance & control.

Operationele laag, deze bestaat uit teamleiders van diverse uitvoerende teams binnen de locaties.

 

De functie:

De manager finance & control ontvangt leiding van de directeur bedrijfsvoering en geeft leiding aan planning & control (business - en financial control) en de financiële administratie. Daarnaast valt de afdeling inkoop en de functie health compliance ook onder zijn / haar verantwoordelijkheid.

 

Werkzaamheden:

 • Is verantwoordelijk voor de aansturing van het team (business -, financial control, financiële administratie, inkoop en health compliance) en doet dit op een coachende en verbindende manier

 • Ontwikkelt samen met de directeur bedrijfsvoering en de manager planning & control het beleid van de afdeling, en voert deze in gezamenlijkheid uit.

 • Adviseert de Raad van Bestuur en het hoger management over organisatieontwikkelingen, bedrijfsvoering, strategie en risicomanagement.

 • Draagt zorg voor de totstandkoming van de planning & control producten: (jaar)plannen, jaarrekening en begroting)

 • Signaleert externe risico’s en volgt op proactieve wijze ontwikkelingen in de zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen

 • Is (mede) verantwoordelijk voor de informatievoorziening en AO/IC

 • Maakt de vertaalslag van de door zijn/ haar team opgeleverde financiële informatie naar de te nemen beslissingen en adviseert hierover naar de verschillende hiërarchische lagen binnen WZH

Profiel:

 • Een afgeronde bedrijfseconomische opleiding op HBO/ universitair niveau.

 • Bij voorkeur kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de zorg.

 • Integere persoonlijkheid met goede managementvaardigheden.

 • Goed in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in het vakgebied en deze te vertalen in tactisch en strategisch beleid;

 • Goede contactuele vaardigheden om verbindend te zijn naar professionals, managers, directeuren.

 • Sterke communicatieve en adviesvaardigheden.

 • Durft door te vragen, kan beïnvloeden, is analytisch en sociaal vaardig.

 • Stevige zelfstartende persoonlijkheid

 

Interesse

Public Search verzorgt de selectie voor WZH. Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Lea ten Brink 06-29588050 of Daniel Griffioen 06-81953794. Uw sollicitatie kunt u richten naar ltenbrink@publicsearch.nl en/ of dgriffioen@publicsearch.nl

bottom of page