top of page
SHARE:

ZORGBALANS
concerncontroller

Voor Zorgbalans zijn wij op zoek naar een concerncontroller .

 

Over Zorgbalans:

Zorgbalans is een grote ouderenzorgorganisatie en een van de grootste werkgevers in de regio Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Zij ondersteunen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.

In de afgelopen tien jaar is Zorgbalans gegroeid naar een krachtige innovatieve zorgaanbieder in Kennemerland. Zij zijn een zorgaanbieder die het welverdiende vertrouwen geniet van ruim 6500 klanten en bewoners, hun familie, verwijzers, en natuurlijk de eigen 3600 medewerkers en de 900 onmisbare vrijwilligers. Zij zijn een eigengereide, ambitieuze en toonaangevende organisatie die hoge normen hanteert en die zal blijven strijden voor de kwaliteit van de zorg en voor de ontwikkeling van de medewerkers.

Uw leven, uw wensen, samen onze zorg. Dat is hun missie. Zij zijn er voor iedereen en zij vinden het belangrijk dat hun klanten en bewoners precies die zorg krijgen die bij hun zorgbehoefte en levenswensen past. Zorgbalans gelooft in zorg die is afgestemd op de cliënt in al haar eigenheid. Ze hebben ook kernwaarden ontwikkeld waar zij voor staan: toegewijd, verbindend en vindingrijk en kernkwaliteiten waar ze voor gaan: betrouwbaar, ontwikkelen, samenwerken en ondernemen.

 

Over de functie:

De concerncontroller is een nieuwe functie binnen Zorgbalans en daardoor word je de kans geboden om in samenspraak met je collega’s de rol verder vorm en inhoud te geven.
In deze nieuwe rol ligt jouw meerwaarde in het stimuleren en ontwikkelen van deze financiële functie van Zorgbalans. Dit doe je vanuit kennis en ervaring met een samenwerkende, verbindende houding.  Als concerncontroller geef je leiding aan  4 business controllers. Je legt verantwoording af aan de directeur Strategie en Verbinding en je bent lid van het management overleg. De afdeling planning & control vormt zich maximaal naar de behoeften van het primair proces en de toekomstige organisatie opgave.
Daarnaast ontwikkel je strategisch en tactisch financieel en administratief beleid binnen de organisatie. Je adviseert de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en directeuren met betrekking tot financieel economische resultaten en risico’s (riskmanagement). Je signaleert kansen en risico’s en stelt jezelf ten doel om optimaal te faciliteren in het ‘in control’ zijn en blijven van de organisatie. Het gaat hierbij om actueel inzicht en voorspellend vermogen met betrekking tot de financiële prestaties en de bedrijfsvoering, het vertalen hiervan naar goede management- en stuurinformatie, het vergroten van het sturend vermogen van leidinggevenden en teams en de advisering over verbeteracties om in control te blijven. 

De komende jaren wordt het vastgoed op verschillende locaties vernieuwd en zal er vastgoed aangekocht gaan worden. Je speelt een prominente rol in het adviseren van de directie, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht op het strategisch vastgoed beleid, het voorbereiden van de strategische investeringsbeslissingen, meerjarenbegroting en financiering van vastgoed.

 

Werkzaamheden:

 

 • Adviseren van de Raad van Bestuur en directeuren op strategisch niveau vanuit financiën en informatievoorziening onder meer door middel van continue monitoring en beoordeling van externe ontwikkelingen met betrekking tot bedrijfseconomische aangelegenheden op risico’s voor de bedrijfsvoering.

 • Analyseren van de effecten van genomen maatregelen ten aanzien van exploitatie en rapportage hierover aan de Raad van Bestuur (o.a. risicobeheer).

 • Bewaken van de planning en control cyclus en monitoren van de aanwending van financiële middelen, de liquiditeitspositie en de financiële resultaten en prestaties, in samenwerking met de business controllers.

 • Onderhandelen met behulp van interne experts namens de organisatie met zorgverzekeraars en gemeenten (waaronder WMO gelden) over budget, tarieven, leveringsvoorwaarden en verantwoording.

 • Leveren van een bijdrage aan het realiseren van tijdige, juiste en volledige informatiestromen ter ondersteuning van het opstellen van Treasury-beleid in het Treasuryjaarplan, de uitvoering van dit beleid en de verantwoording daarover aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

 • Signaleren van externe risico’s en op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen.

 • Leidinggeven aan de afdeling control met 4 business controllers.

 

Wat neem je mee:

 • Een academisch/werk- en denkniveau, bij voorkeur een vakgerichte/specialistische controllersopleiding op academisch niveau;

 • Vakinhoudelijk expertise, beschikt over een gedegen financiële achtergrond;

 • Ruime ervaring als leidinggevende van een financiële afdeling;

 • Brede kennis van/ervaring met financiële en bedrijfsvoeringprocessen op strategisch niveau;

 • Ervaring met (financiering) van complexe vastgoedprojecten is een pre;

 • In staat om medewerkers te stimuleren en te coachen;

 • Effectief communiceren, kan snel en gemakkelijk schakelen, in staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten;

 • Analytisch, resultaatgericht, stelt de juiste prioriteiten, komt tot besluiten na afgewogen oordeelsvorming;

 • Stevige en verbindende persoonlijkheid, daadkrachtig en besluitvaardig.

 

Wat wij bieden:

 • Kom je bij Zorgbalans werken dan kies je voor een organisatie die wil excelleren in toekomstbestendige ouderenzorg. Ons gewaagde doel is om toonaangevend te zijn als het gaat om oplossingen voor de exploderende zorgvraag. Om dit te bereiken investeren we in technologie, maar ook in het talent van onze medewerkers. Hoe? Door naar hen te luisteren en ze te bieden wat ze nodig hebben om hun vak optimaal te kunnen uitoefenen.

 • Kom je bij ons werken dan ontvang je een marktconform salaris met 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering, een reiskostenvergoeding en pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. 

 • Uitgangspunt is een vast contract van 36 uur per week.

 • Een open, informele en betrokken werksfeer.

 

Geïnteresseerd?

Public Search verzorgt de selectie voor Zorgbalans. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Daniel Griffioen 06-81953794 of per mail dgriffioen@publicsearch.nl of met Mi Yu Vink 06-28814271 of per mail mvink@publicsearch.nl

WhatsApp Image 2021-12-07 at 11.12_edited.jpg

 

Mi Yu Vink

Recruiter Zorg en Onderwijs

06 288 142 71 

mvink@publicsearch.nl

 

PRINT PAGINA
bottom of page