top of page
SHARE:

DE ZORGCIRKEL

strategisch zorgverkoper

PRINT PAGINA

Voor de Zorgcirkel in Purmerend zoeken wij een strategisch zorgverkoper. Iemand die de ontwikkeling van wat nodig is voor de ouderenzorg wil en kan vertalen naar passende en  innovatieve afspraken vanuit proposities met zorgverzekeraar, gemeenten en samenwerkingspartners en in lijn met de strategische ambities van de Zorgcirkel.

 

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen, de toenemende vergrijzing, doorontwikkeling van een participatiesamenleving en zelfredzaamheidsvraagstukken, veranderende cliëntenvraag, tekort aan hooggekwalificeerd personeel. Vanuit andere behoeften en de maatschappelijke ontwikkelingen zal er inzet zorgtechnologie nodig zijn, inzet van informele en formele zorg voor de cliënt en naasten ten behoeve van het aanpassen en bouwen van toekomstbestendige ouderenzorg in de regio’s waar de Zorgcirkel werkzaam is.

 

Organisatie:

Stichting De Zorgcirkel biedt vanuit de behoefte van de cliënt en hun naasten eigentijdse zorg, wonen en revalidatie aan ruim 7.500 ouderen verspreid over Noord-Holland. Zoveel mogelijk bij hen thuis en anders in één van de 26 woonzorgcentra. Met 32 thuiszorgteams, ruim 4000 medewerkers, 1.500 vrijwilligers en een omzet van ruim €180 miljoen is De Zorgcirkel een van de grotere zorgaanbieders.

 

De Zorgcirkel heeft sinds 2017 een besturingsmodel, met regie in de regio. Hierbij staan de regio’s (verzorgingsgebieden) centraal. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in vijf regio’s gelegd: Purmerend, Zaanstreek, Edam-Volendam, Alkmaar en Egmond-Heiloo. De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is als zesde regio aangemerkt en heeft een eigen management.

 

De Zorgcirkel is zich bewust van de maatschappelijk verantwoordelijkheid en dragen bij aan goede, duurzame en betaalbare zorg. Het bevorderen persoonsgerichte en professionele zorg voor de cliënt, het actief betrekken van naasten en omgeving vanuit de zorg thuis omgeving met daarbij ondersteuning van digitale zorg, behandeling en preventie zijn belangrijke strategische speerpunten van de Zorgcirkel. Dit kunnen we niet alleen, dit realiseren we samen met elkaar om de ouderenzorg toegankelijk. te houden.

 

Organisatiestructuur:

Om adequaat om te kunnen gaan met de uitdagingen waar De Zorgcirkel voor staat, zowel nu als in de toekomst, Heeft men er voor gekozen om de afdeling zorgverkoop onder de raad van bestuur te positioneren.

Functie:

De strategisch zorgverkoper is een directe schakel tussen De Zorgcirkel en Zorgverzekeraars, Zorgkantoren en gemeenten, verantwoordelijk voor zorginhoudelijke - , financiële- en procesmatige afspraken. Het contact en doorlopende cyclus van zorgcontractering is intensief en vind op diverse niveaus plaats. De strategisch zorgverkoper ontvangt leiding van de manager zorgverkoop en is o.a. verantwoordelijk voor het zorgcontracteringsproces van A tot Z. Van het relatiebeheer tot en met de productieafspraken. Hij/ zij voert de regie over dit proces, brengt betrokken partijen samen en adviseert hen over de te varen  strategische en tactische  koers. Naast onderhandelen met de diverse zorgverzekeraars ben je ook verantwoordelijk voor het ontwikkelen van proposities en het vertalen van gemaakte afspraken naar contracten. Daarnaast zal er in de toekomst de mogelijkheid zijn om je door te ontwikkelen tot eventueel de manager zorgverkoop.

 

Werkzaamheden:

 • Regisseren van het gehele zorgcontracteringsproces van afspraken vanuit de WLZ, Zvw en Wmo.

 • Verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk met, zorgkantoren, zorgverzekeraars, gemeenten en zorgaanbieders. Je treedt hierbij op als het eerste aanspreekpunt vanuit de organisatie met de externe partijen op het gebied van de zorgverkoop.

 • Signaleren van marktontwikkelingen, trends en behoeften en veranderingen in wet- en regelgeving. Analyseert en beoordeelt deze op mogelijke impact en kansen voor de zorg- en dienstverlening van de organisatie en vertaalt deze naar voorstellen en adviezen;

 • Voeren van onderhandelingen over (samenwerkings)contracten met het doel om tot langdurige kwalitatieve en kwantitatieve productieafspraken te komen.

 • Ondersteunen en adviseren van het regiomanagement ter voorbereiding van de zorgverkoop.

 • Maken van een praktische vertaalslag van wijzigingen in wet- en regelgeving/financiering in de zorg naar het dienstverleningsaanbod van de organisatie

 

Profiel:

 • Minimaal een afgeronde relevante Hbo-opleiding, beschikt daarnaast over een aantoonbaar academisch niveau en vakinhoudelijke kennis.

 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke rol bij een zorgverzekeraar of zorgaanbieder.

 • Kennis van ontwikkelingen in de zorgmarkt, wet- en regelgeving, regionale ontwikkelingen is een vereiste

 • Affiniteit beleid en nieuwe ontwikkelingen in de zorg

 • Analytische en cijfermatige skills

 • Beschikt over de capaciteit om pragmatisch en uitvoerend te denken en handelen

 • Competenties: uitstekende communicatieve vaardigheden, geslepen onderhandelingsvaardigheden, samenwerkingsgericht, gericht op het bouwen en onderhouden van  relatiemanagement, brede blik, resultaatgericht, kan gemakkelijk schakelen op de diverse niveaus en onderwerpen, sterk in het doorgronden van processen, zelf startend vermogen en proactief.

Aanbod:

 • Een aantrekkelijke, zelfstandige functie in een informele organisatie waarin eigen initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen wordt gestimuleerd.

 • Uitgangspunt is een jaarcontract op basis van 36 uur per week, met uitzicht op een vast contract.

 • Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT.

 

Interesse?

Public Search verzorgt de selectie voor de Zorgcirkel. Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Lea ten Brink 035-6210258/ 06-29588050 of per mail ltenbrink@publicsearch.nl of met Daniel Griffioen 06-819537945 of per mail dgriffioen@publicsearch.nl

bottom of page